תשלומים לקופה מרכזית לפיצויים עד סוף שנת המס

תשלומים לפיצויי פרישה מותרים לניכוי כהוצאה לצרכי מס רק בשנת המס, שבה שולמו בפועל לעובד, או אם הופקדו בקופת פיצויים באותה שנה. מכאן החשיבות שבהשלמת ההפקדות לא יאוחר מיום 31 בדצמבר

מערכת האתר

הפקדה בקופה מרכזית לפיצויים הינה הוצאה מוכרת והיא תקל עליכם ביום בו יהיה עליכם לשלם פיצויים לעובדים.

לגבי קופות הפיצויים נקבע כדלקמן:

קופות שהמעביד פתח עד שנת 2007, ניתן להמשיך ולהפקיד כספי מעבידים בשל שנות המס עד וכולל שנת 2010, בשני תנאים:

  1. ה”עמית-מעביד” היה בחודש דצמבר 2007 עמית בקופת הגמל.
  2. הפקדת הכספים היא לעובד שכבר הופקדו בשלו כספים לקופת הגמל עבור חודש דצמבר 2007.

מכאן, לעובד שהופקדו בעדו כספים בדצמבר 2007 ניתן יהיה להפקיד לקופת הפיצויים המרכזית עד לחודש דצמבר 2010.

לעובד שלא הופקדו בעדו כספי פיצויים בחודש דצמבר 2007 לא ניתן יהיה להפקיד בקופת פיצויים מרכזית משנת 2008 ואילך.

תשלומי השלמה בלתי קבועים ופיגורים יידרשו אישור מנציבות מס הכנסה כאשר הסכומים המותרים בניכוי יתפרסו על 3 שנים או 20% מסכום הצבירה בקופ”ג, לפי הגבוה בין השניים.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support