שירותים הניתנים באילת – לא תמיד בשיעור מע”מ אפס

הכותבים: רו”ח ענת דואני ולרו”ח (משפטן) ישי חיבה,
ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע”מ

ביום 25.1.2016 פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי בנושא שיעור המע”מ במתן שירותי כוח אדם לבתי מלון שניתנו על ידי עוסק שאינו תושב אילת.
תחילה נסקור את הוראות חוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ”ה – 1985 (להלן: “החוק”), לעניין מתן שירותים לתושב אילת.
הוראות סעיף 5(ה) לחוק, קובעות כי:
“מתן שירותים באזור אילת בידי תושב אזור אילת יהא פטור ממס ערך מוסף; ואולם במתן שירותים המתייחסים לעסקה שהיא מכר יינתן הפטור רק אם הנכס מצוי באזור אילת, ובמתן שירותים המתייחסים לאירוע יינתן הפטור רק אם האירוע מתקיים באזור אילת”.
תושב אזור אילת לעניין חוק זה:
“תושב אזור אילת ” –
יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום העיר אילת או באזור אילת והתגורר שם לפחות שלושה חדשים רצופים לפני שהוא מבקש הטבה לפי חוק זה;
חבר-בני-אדם כמשמעותו בפקודה שיש לו עסק באזור אילת – לגבי אותו עסק, בתנאי שנרשם באילת כעוסק לעניין חוק מע”מ לגבי העסק האמור ובתנאים אחרים שנקבעו;
לאור האמור לעיל, שירותים שניתנים על ידי תושב אזור אילת באילת יהיו פטורים ממע”מ.
בנוסף, תקנה 20א לתקנות אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ”ו – 1985, (להלן: “התקנה”), קובעת כי על סוגי שירותים מסוימים (ברשימה “סגורה” כגון התקנה, תחזוקה וכד’ של מעליות, מיזוג אויר וכד’, שרותי טכנאות שינים, רכישת שרותי מלון, שרותי אדריכלות לבתי מלון – שניתנים על ידי עוסק שאינו תושב אילת לעוסק תושב אזור אילת, לצורך עסקו באילת, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס.
התקנה גם קובעת כי דין דומה יחול על “שרותי ניהול לבתי מלון שאישר המנהל” (ההדגשה אינה במקור).
בהוראת הפרשנות 4/99 קבע המנהל רשימה סגורה של “שרותי ניהול לבתי מלון”: ניהול חשבונות, עריכת דין, פרסום, יעוץ כלכלי ועוד. התקנה בשילוב עם הוראת הפרשנות, מרחיבות כאמור את הקלת המס גם לגבי שרותים שניתנו על ידי עוסקים שאינם תושבי איזור אילת, אך רק לגבי שרותים הניתנים לעוסקים ולא על מתן שירותים לאדם פרטי.
בהחלטת המיסוי, נקבע כי שירותי כוח אדם לבית מלון שניתנים על ידי עוסק שאינו תושב אילת, אינם חלק מהשירותים הקבועים בתקנה.
למעשה, החלטת המיסוי מצמצמת מאוד את הפרשנות לעניין השירותים עליהם תחול ההקלה, זאת למרות שברשימת השירותים על פי הוראת הפרשנות נכללים גם שירותי נלווים בלבד לבתי מלון כגון: שיווק או יעוץ כלכלי, ראיית חשבון וכד’. דווקא מרכיב חיוני בהפעלת בתי המלון באילת – שרותי כוח אדם, אינו נכלל בתקנה על פי ההחלטה.
עוד נקבע בהחלטת המיסוי, שאילו היה העוסק נרשם כעוסק תושב אילת היה זכאי לפטור ממע”מ מכוח החוק, כמופרט לעיל.
עולה מכך, כי עוסקים הנותנים שירותים באזור אילת עליהם לשקול (בכפוף לקריטריונים) לפתוח עוסק באילת ולהיות זכאים לפטור ממע”מ וזאת גם אם השירות ניתן לאדם פרטי ואינן נמנים ברשימת השירותים המפורטים בתקנות.
עם זאת, יש לשים לב כי שירותים של עוסק תושב איזור אילת פטורים ממע”מ ולפיכך לא ניתן לקזז תשומות בגינם וזאת בניגוד לתקנה הקובעות שיעור מע”מ אפס המאפשר קיזוז תשומות מלא.
נקודה נוספת שעולה מהתשתית העובדתית בהחלטת המיסוי היא כי הפניה נעשתה לאחר שהוצאה למבקשת שומת עסקאות, על רקע המחלוקת הנ”ל. על אף זאת, התאפשר למבקשת לפנות למחלקה המקצועית לצורך קבלת אישור (שלא נתקבל, כאמור).
למותר לציין, כי גם החלטת מיסוי זו כפי שרואים בהחלטות שפורסמו לאחרונה על ידי המחלקת המקצועית במע”מ מבטלת כל הוראות, אישורים, שניתנו בעבר השונים מעמדה זו.
לאור זאת, יש להיות ערים לעמדה זו ולפעול בהתאם, ולכל הפחות לתת גילוי מתאים.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support