שינוי סיווג של עובד עצמאי רק מיום ההודעה לביטוח הלאומי

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

הכותבים: רו”ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי כהן

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי עם רו”ח אורנה צח (גלרט)

רקע חוקי  

עובד עצמאי מוגדר בחוק הביטוח הלאומי כאשר הוא עוסק במשלח ידו שלא כשכיר ומתקיים בו לפחות אחד מהתנאים הבאים:

  1. עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע או יותר.
  2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו היא 50% מהשכר הממוצע במשק (4,630 ₪ לחודש ב- 1/2015), או יותר.
 • עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע או יותר והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו היא 15% מהשכר הממוצע במשק (1,389 ₪ לחודש ב- 1/2015), או יותר.תמצית עובדתית של פסה”ד הרלוונטית לענייננו, ותוצאת הפסקשנים רבות לאחר מכן, בהתנהלות נוספת של המבוטח עם המל”ל, טען המבוטח כי הוא משכיר נכסים שבבעלותו משנת 1999, מעולם לא היה לו עסק עצמאי, וכי הגדרתו כעצמאי בשנים קודמות נבעה מטעות שלו, מאחר שלא ידע שיש הבדל בין עצמאי לבין מי שהכנסתו מנכס בית.עמדת המל”ל היא חד משמעית: כל עוד המבוטח לא פנה לשנות את המעמד במל”ל היה לו כיסוי ביטוחי לענף פגיעה בעבודה מכוח סיווגו כעובד עצמאי, וכיסוי ביטוחי שכזה אינו מתבטל למפרע.בשולי הדבריםבתחילת כל פנקס או הודעה מופיע הסיווג הביטוחי של המבוטח בביטוח הלאומי וההכנסה המבוטחת.
 1. כדי למנוע טעויות אנו ממליצים לבדוק את המידע ולתקן בעת הצורך, ובזמן אמת.
 2. בתחילת כל שנה מקבלים מבוטחים שאינם שכירים פנקסי תשלומים או הודעות על תשלומים בהוראת קבע.
 3. המבוטח פנה לבית הדין האזורי שקבע כי המבוטח דיווח על היותו עצמאי כל השנים, שילם דמי ביטוח בהתאם, והיה מבוטח לענפי ביטוח שחלים על מבוטחים עצמאים לרבות ביטוח נפגעי עבודה. שינוי הסיווג נעשה מאז שפנה לשינויו ואף שנה קודם למועד זה, והכל בהתאם להוראות החוק.
 4. בהתאם לסעיף 5 לחוק, המל”ל שינה את הסיווג הביטוחי של המבוטח ממועד פנייתו. בעקבות פנייה למשרד הראשי הוחלט באופן חריג לשנות את הסיווג הביטוחי שנה אחת נוספת רטרואקטיבית, כמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי.
 5. ביום 25/2/1999 הגיש המבוטח דוח רב שנתי. הוא ציין בדוח כי הוא עצמאי מיום 1/1/1999 ועיסוקו – השכרת נדל”ן, וכך הוא מסווג מאז במל”ל ומשלם בהתאם דמי ביטוח בהוראת קבע.
 6. בסעיף 5 לחוק הביטוח הלאומי נקבע שמי שחדל להיות עובד עצמאי והפך למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי נחשב כעובד עצמאי עד ליום שבו הודיע הוא למוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל), או שהמל”ל הודיע לו, על היותו למבוטח כאמור. המל”ל רשאי לפי שיקול דעתו ולבקשת העובד העצמאי לראותו כעובד עצמאי או כמבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי למרות ההודעה האמורה או אף בהיעדרה. כלומר, לפקיד הביטוח הלאומי יש אפשרות להפעיל שיקול דעת בתיקון מעמד רטרואקטיבי, אך הוא לא חייב לתקן רטרואקטיבית.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support