קיזוז הפסד שוטף מחברה משפחתית מול הכנסות ממשכורת של בן הזוג הרשום

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

 

שאלה:

 

בני זוג בעלי שתי חברות. האחת שך הבעל והשנייה של האישה. החברות עוסקות בתחומים שונים לחלוטין.

החברה של האישה מפסידה והיא חברה משפחתית.

האם ניתן לקזז את ההפסד מהחברה המשפחתית מול הכנסות הבעל ממשכורת מחברה בשליטתו.

הבעל הוא בן הזוג הרשום.

בשולי השאלה: מה המועד האחרון בו ניתן לבקש כי האישה תהיה בן הזוג הרשום בשנת המס 2010.

תשובה:

 

בהנחה שיש להם חישוב מאוחד ע”פ סעיף 65 לפקודה .

ניתן לקזז את ההפסדים של האישה מחברה משפחתית מהכנסות הבעל ממשכורת  ללא קשר מי הבן זוג הרשום.

לגבי מועד רישום של בן זוג רשום –

ע”פ הוראות סעיף 64ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ”א – 1961

” על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאים בני זוג ביחד להודיע בכתב לפקיד השומה, לפחות שלושה חודשים לפני תחילתה של שנת מס פלונית, כי הם בוחרים שבן הזוג האחר ייחשב כבן-זוג רשום, ובלבד שהכנסתו בשנת המס שקדמה לשנת המס שבה ניתנה ההודעה היא לפחות בגובה של 25% מהכנסת בן זוגו;לענין סעיף קטן זה וסעיף קטן (ד)(2), “הכנסה בשנת המס” – למעט הכנסת בן זוג הבאה ממקור הכנסה שהוא תלוי במקור ההכנסה של בן זוגו לפי סעיף 66(ד).”

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support