פתרון חלקי לסוגיית החישוב הנפרד בעקבות פס”ד מלכיאלי

רמי מידן, רו”ח
קובץ PDF מצורף

הכותב: רמי מידן, רו”ח קבוצת אליוט ישראל

 

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה (להלן:”פקודה”) קובע את העיקרון, לפיו יש למסות בני זוג כיחידה אחת, אך למרות האמור בסעיף 65 לפקודה, קובע סעיף 66 (ה) לפקודה את המקרים המהווים חריגה מן הכלל, ושבהם יותר חישוב נפרד לגבי הכנסות האישה.

כלומר,שני בני זוג העובדים יחדיו בעסק משותף, יהיו זכאים לחישוב מס הכנסה נפרד על אף שקיימת תלות במקורות הכנסתם במקום חישוב מאוחד לגבי הכנסתם מיגיעה אישית מאותו עסק עד לסכום שנתי של 48,960 ₪ (לשנת 2012), בהתקיים התנאים שלהלן:

  • 1. לצורך השגת ההכנסה שלגביה נדרש החישוב בנפרד, על כל אחד מבני הזוג לעבוד במקום העיסוק הקבוע 36 שעות בשבוע לפחות, במשך תקופה של עשרה חודשים או יותר בשנת המס.

        “מקום העיסוק הקבוע” – מקום שבו מנהלים בני הזוג, בדרך קבע, את עסקם או משלח  ידם או מקום שבו עובדים

         בדרךקבע, ובלבד שאינו דירת מגורים המשמשת למגוריהם  של בני הזוג או של מי מהם.

  • 2. לבני הזוג אין הכנסה אחרת מעסק או משלח יד או הכנסת עבודה .
  • 3. יש להודיע לפקיד השומה באמצעות הטופס המצ”ב חודש לפחות לפני תחילת התקופה שבעדה נתבע החישוב הנפרד של המס.

      תוקפה של ההודעה היא לשלוש שנות מס שתחילתן בתחילת שנת המס הראשונה שלגביה  נדרש החישוב הנפרד, וכל עוד מתקיימים בבני הזוג התנאים המזכים בחישוב הנפרד.

לממלא הטופס לא יינתנו הזיכויים בעד בן זוג עובד (סעיף 38 לפקודה) וזיכוי בעד בן זוגעוזר (סעיף 39 לפקודה).

מצורף טופס 4431, שאותו יש למלא ולהגיש לרשות המסים עד ליום 30.11.2012.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support