פריסת פיצויי פרישה

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

אדם שפוטר מעבודתו וקיבל פיצויי פרישה ממקום עבודתו בסך כ- 900,000 ש”ח.

פניה לרשויות המס על מנת לייעד כספים אלו לרצף זכויות לקצבה ופיצויים נדחתה,  עקב הפרשה מאוחרת של המעסיק החדש לקופות.

על כן, כעת יש לשלם את המס בעבור פיצויי הפרישה.

משכורת חודשית אחרונה לפני הפרישה: 45,925 ש”ח

מס’ שנות עבודה: 13.51 שנים.

לאור האמור, שאלתי היא מה ניתן לעשות על מנת שהפורש ישלם מס מינימלי בעבור פיצויי הפרישה?

 

תשובה:

 

סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ”א -1961 ,

  קובע כי:

” (3)   הכנסה מיגיעה אישית כאמור בפסקאות (5) או (6) להגדרתה שבסעיף 1 – בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק או בתקופה שבה נוצרה הזכות לקיצבה, לפי הענין, אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק או היוון הקיצבה; אולם רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה.”

המשמעות היא שניתן לפרוס את פיצוי הפיטורין עד 6 שנים אחורה, המסתיימות בשנה שבה נתקבל המענק. או בפריסה קדימה לשנים הבאות .

נראה כי פריסה אחורה לא תהיה כדאית שכן במידה והשכר שלו גבוה באותם שנים הוא כבר ניצל את שיעורי המס הנמוכים ואת הנקודות זיכוי,

לעומת זאת יש לשקול את הפריסה קדימה בהתאם לצפי הכנסות.

להלן הוראות מס הכנסה בנושא:

סעיף 8: פריסת הכנסה

(ג)     ניתן לפרוס מענק פרישה או מוות החייב במס גם קדימה, באישור הנציב, אך במקרה זה תהיה הפריסה מותנית בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה.

בתקופת האינפלציה הדוהרת, במקרים הבודדים שבהם שוכנע הנציב שאכן יש להתיר פריסה קדימה, הותנתה הפריסה בתשלום מקדמה, וזאת לגבי כל סוגי ההכנסות המנויות בסעיף 8 (ראה לעניין הפריסה סעיף 9א לפקודה).

  

הכללים שיחולו על פריסה קדימה:

1.       ההכנסה תיוחס, בשיעורים שווים, לשנות המס שבפריסה ולעניין שיעור המס והמקדמה, יראו הכנסה זו כהכנסתו התחילית של הנישום באותה שנה.

2.       הנישום יוכל לקבל פטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה בגין הכנסה זו בשנות הפריסה, אם הוכחה זכאותו על פי הסעיף וכן לקבל נקודות זיכוי וזיכויים אישיים.

3.       הפסדים שנוצרו בשנות הפריסה לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסה זו.

4.       במועד אישור הפריסה ישלם הנישום מקדמה בשיעור של 50%, או בשיעור אחר שיקבע פקיד השומה.

5.       הכנסות שיפיק הנישום בשנות הפריסה יווספו על ההכנסה שנפרסה ויחוייבו במס לפי יתרת מדרגות המס בהתאם.

6.       על פי תקנה 3(א)(3) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ”ח-1988, יחיד, שהכנסתו או הכנסת בן-זוגו בשנת המס כללה סכום שהתקבל עקב היוון קיצבה לגביה התיר הנציב חלוקת ההכנסות לשנים הבאות, מחוייב בהגשת דו”ח שנתי עבור כל שנת מס

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support