פסק דין חדש הפותח פתח להענקת הטבות לעובדים, תוך חיוב במס מופחת

שינויים מבניים אצל המעסיק מאפשרים הכרת מענק שקיבל העובד כהכנסה הונית.

א.רפאל ושות’ עורכי דין

 

 

ע”מ 859-08 חיים ניסים נ’ פקיד שומה חיפה, מיסים כה(2), ה-22 (2011)   

מאת: א.רפאל ושות’ – עורכי דין

פסק הדין פותח פתח להענקת הטבות לעובדים, תוך חיוב במס מופחת , של  20% במקום מס שולי , בכל מקרה של שינוי מבנה – פיצול; מיזוג; מכירת פעילות וכו’. למיטב ידיעתנו, על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגש מטעם פקיד השומה ערעור לבית המשפט העליון.

א. רקע עובדתי

בשנת 2004 הוחלט להפריט את חברת בתי זיקוק לנפט בע”מ (“בז”ן”), באופן שבתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד יפוצלו ויעברו לשליטת חברות בנות, אשר מניותיהן יימכרו לידיים פרטיות. עובדי בז”ן התנגדו למהלך. לאחר משא ומתן ממושך, נחתמו הסכמים שונים בין בז”ן לעובדיה, במסגרתם הוסכם, בין היתר, כי יוענקו לעובדים “מענק פיצול” ו”מענק הפרטה”. הנישום, עובד בז”ן שהמשיך בעבודתו גם לאחר הפיצול, קיבל בשנת 2006 מענק פיצול, ובשנת 2007 מענק הפרטה.

ב. השאלות המשפטיות

האם מענק ההפרטה ומענק הפיצול באים בגדר “הכנסת עבודה” כמשמעות מונח זה בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ”א-1961 (“הפקודה”)?

במידה וייקבע כי מדובר ברווח הון, מהו מועד רכישת הזכות, אשר בגין ויתור עליה התקבלו המענקים?

ג. הכרעת בית המשפט

נקבע, כי מענקים המשולמים לעובדים במהלך שינוי מבני אורגני – חוץ ארגוני, מהווים תקבול בגין ויתור על הזכות להמשיך לעבוד אצל המעסיק הקודם ובגין ויתור על הזכות למנוע את השינוי, ועל-כן יסווגו כתקבולים הוניים, בהתאם להוראת סעיף 88 לפקודה. לצורך חישוב רווח ההון יראו במועד קבלת ההחלטה על הפרטת בתי הזיקוק כמועד הרכישה של הזכות הרלוונטית.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support