פיצויי פיטורין ששולמו לנכה 100% חודש לפני הכרתו כנכה

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ
קובץ PDF מצורף

שאלה:

אדם פרש מעבודתו בחודש מרץ 2008 והוכר כנכה 100% לצמיתות מיום 1/4/2008, נפטר ב-28/1/2009.

בחודש אפריל 2008 קיבל פיצויי פיטורין חייבים במס בסכום של 600,000 ש”ח. נעשתה פריסה לשש שנים החל משנת 2008 כאשר לכל שנה מתוך השש יוחס סכום של 100,000 ש”ח.

האם בשנת 2009 ניתן לראות את כל יתרת הסכום בסך של 500,000 ש”ח כהכנסה במסגרת הפטור לפי 9(5) לפקודה. לחילופין, ובמידה ואין אפשרות כזאת, לראות את כל הפיצויים כחייבים במס בשנת 2008 ולוותר על הפריסה.

 

 

תשובה:

 

ראשית יש לדון בשאלה האם הוא זכאי לפטור לנכה ע”פ סעיף 9(5)(א) ,שכן הוא נפטר לפני שהשלים את  365 ימים התנאי ע”פ סעיף 9(5)(א).

מאחר ונכותו נקבעה לצמיתות הרי שיש מקום לאפשר הפטור על אף שלא השלים את האמור.

לאחר שהגענו למסקנה כי זכאי לפטור “הגבוה” הרי שבשנות המס 2008-2009 הינו נכה חלק מהשנה ולפיכך זכאי לפטור יחסי.

לעניין הפריסה סעיף 8(ד) לפקודת מס הכנסה קובע כי:

”    התיר המנהל לפי סעיף זה או לפי סעיף 9א(ד) חלוקתה של הכנסה ומת הנישום, או שהוחל בפירוקה של החברה הנישומה, לפני תום התקופה שקבע המנהל, תיווסף להכנסת הנישום בשנת המס שבה מת, או להכנסת החברה בשנת המס שבה הוחל בפירוקה, כל ההכנסה העולה לפי אותה חלוקה בחלקן של השנים שלאחר אותה שנת מס; אולם לפי בקשתם של יורשי הנישום, מנהל עזבונו או המוציא לפועל של צוואתו, תחולק כל ההכנסה כולה חלוקה חדשה לתקופת השנים שנסתיימה בשנת המס שבה מת הנישום, או, לפי בקשתם של יורשי הנישום, תיחשב כל ההכנסה העולה לפי אותה חלוקה בחלקן של השנים שלאחר אותה שנת מס כהכנסתם של יורשי הנישום בשנים אלה, לפי שיעור חלקיהם בעזבון הנישום, לאחר שנתנו ערובה להנחת דעתו של המנהל לתשלום המס שיגיע מהם לפי חישוב זה;ובלבד שאם שילם כדין מקדמה על פי סעיף קטן (ג)(3) או סעיף 9א(ד) או אם נוכה מס במקור לפי סעיף 164 – יראו את סכום המקדמה ששולם או את סכום המס שנוכה, כאמור, המתייחסים לשנים שלאחר הפטירה, כסכום המס המגיע.

כלומר ע”פ לשון הסעיף ישנן 3 אפשרויות הנוגעות לפריסה שביקשו בעבר:

  • 1. היתרה של הפריסה תוכר בשנה שבה מס – כלומר כל ה-500 יחשבו כהכנסה בשנת 2009.
  • 2. ניתן יהיה לבצע פריסה מחודשת עד לשנה שבה נפטר- כלומר יהיה ניתן לפרוס את ה-600 באופן הבא: 300 בשנת 2008 ו-300 בשנת 2009.
  • 3. ניתן יהיה לייחס את הפיצויים ליורשים בכל שנת הפריסה הנותרות לפי חלקם בירושה.

לשאלת תחולת הפטור על מענק הפרישה הנפרס קיימת שאלה ביחס לזכאות לפטור בנסיבות אלו כפי שנדון בפס”ד שרל שבטון רצ”ב מבזקנו בנושא

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support