פטור לנכה הינו פטור אישי, גם בעניין הכנסות שאינן מיגיעה אישית

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

ביום 29 ביוני 2014 התקבל בביהמ”ש המחוזי בחיפה, פס”ד בעניין אורנה ורפאל בן נתן (ע”מ 14174-02-12). יצוין כי זהו סיבוב שני של ערכאות מצד בני הזוג בסוגיית החלת סעיף 9(5) בחישוב מאוחד, בשני היבטים שונים:

בפסה”ד הראשון שניתן ביום 1.12.2011 לגבי שנות המס 1998-2001, נקבע כי הבעל הנכה יהא בן הזוג הרשום, אך הכנסתה של בת הזוג שאינה נכה, לא תוכל לחסות תחת הפטור של סעיף 9(5)(א), אף בחישוב מס מאוחד, באשר הפטור הינו אישי, ונדרשת יגיעתו האישית של הנכה עצמו לצורך החלת הפטור.

יתרה מזו, קובע ביהמ”ש באותו פסק כי גם אם בן הזוג הרשום לא היה נכה, הרי שבחישוב מאוחד, הכנסתו של בן הזוג האחר, שהינו נכה, תאוחד לאחר שניתן לגביה הפטור ממס על הכנסתו  מיגיעה אישית של בן הזוג האחר.

זאת במנוגד לפס”ד מחוזי מאוחר יותר בעניין כספי (ראו מבזק מס’ 471 מיום 1/11/2012), בו נקבע כי בחישוב מס מאוחד, בן הזוג הרשום “הוא הקובע”: ככל שהוא נכה, יחול פטור ממס גם על הכנסות בן הזוג השני שאינו נכה, וככל שבן הזג הרשום אינו נכה, יישלל הפטור על הכנסת בן הזוג השני שהינו נכה, שאוחדה עם בן הזוג הרשום.

מאחר ובפסה”ד הקודם נשלל הפטור “הגבוה” לפי סעיף 9(5)(א) בחישוב מאוחד שכן נדרשה יגיעה אישית של הנכה, הגישו בני הזוג ערעור והפעם לשנות המס 2008-2009, בבקשה להחלת הפטור “הנמוך” לפי סעיף 9(5)(ב):

הבעל הינו נכה, והכנסתו מיגיעה אישית נמוכה, ובבקשם חישוב מאוחד מבקשים בני הזוג לראות את הכנסת האשה שאינה זכאית להיחשב כיגיעתו האישית של הנכה, שתחשב לכל הפחות להכנסתו הפסיבית של הבעל הנכה,וככזו תזכה בפטור אף כי נמוך מאוד יחסית.

גם ערעור זה נדחה.

ביהמ”ש קובע כי כשם שפיקציית האיחוד אינה הופכת הכנסה מיגיעה אישית של בן זוג שאינו נכה להכנסה מיגיעתו האישית של בן הזוג הרשום- הנכה, כך גם הכנסה זו אינה יכולה להיחשב כהכנסתו שאינה מיגיעה אישית, של הנכה:

“צרוף הכנסות בין הזוג שאינו רשום להכנסתו של בן הזוג הרשום, נעשה לאחר שלכל אחד מהם ניתנים הזיכויים והפטורים האישיים(ההדגשה שלנו)

“גם נוסחו של סעיף 9(5) לפקודה אינו מתיישב עם עמדת המערערים. הפטור לפי 9(5)(ב) ניתן ל”הכנסותיו שלא מיגיעה אישית” של הנכה (ההדגשה שלנו). מדובר בפטור אישי. הכנסת בן הזוג אינה הכנסתו של הנכה, אלא רק הכנסה מיוחסת לצורך חישוב המס”.

בנוסף מציין ביהמ”ש כי גישת המערערים תביא למצב בו הכנסת בן זוג נכה שתאוחד להכנסת בן זוג רשום שאינו נכה, תאבד את כל הפטור לה הוא זכאי.

תובנות ומסקנות:

  • באין הלכה מכריעה של ביהמ”ש העליון בסוגיה, הרי במידה ובן הזוג הרשום הינו נכה, עדיין ניתן לבקש חישוב מאוחד והחלת הפטור על הכנסות בן הזוג, ע”פ הנקבע בפסק כספי. מובן כי רשות המיסים תתנגד.
  •  בחישוב מאוחד, למעט פטורים וזיכויים אישיים, ולא מצינו כל סיוג לגבי קיזוזים, הרי ההכנסה המיוחסת הופכת להיות הכנסת בן הרשום לכל דבר ועניין, ומובן כי עדיין ניתן לקזז הפסד עסקי של אחד מהם כנגד הכנסותיו של האחר מכל מקור.ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי בע”מ
  • לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו”ח (משפטן) ישי חיבה ולרו”ח רונית בר, ממשרדנו.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support