פחת והפחתות – נקודות פרקטיות

באדיבות:ד”ר אמנון רפאל ושלומי לזר שותפים במשרד א. רפאל ושות’, עורכי-דין

מערכת האתר

להלן ריכוז של מספר נקודות פרקטיות, בנושא פחת והפחתות, שכדאי לתת עליהן את הדעת לקראת סוף השנה ובכלל, על-מנת לנסות ולהקל מעט מנטל המס הכולל:

קובץ Word מצורף

פחת והפחתות – נקודות פרקטיות

ד”ר אמנון רפאל ושלומי לזר*

להלן ריכוז של מספר נקודות פרקטיות, בנושא פחת והפחתות, שכדאי לתת עליהן את הדעת לקראת סוף השנה ובכלל, על-מנת לנסות ולהקל מעט מנטל המס הכולל:

עלות מבנה לצורך פחת

קרקע אינה ברת פחת ויש לנטרל את רכיב הקרקע לצורך קביעת ניכוי הפחת ברכישת מבנה. היחס המקובל בין ערך הקרקע ליתרת המבנה הוא 1:2 כך ששליש מהעלות מיוחסת לקרקע. אין חובה להשתמש ביחס המקובל ובמקרים בהם להערכת הנישום רכיב הקרקע נמוך יותר ניתן לעשות שימוש ביחס אחר בהתבסס על הערכת שמאי.

הגדלת שיעורי פחת בשל בלאי גבוה

שיעורי הפחת שנקבעו בתקנות הפחת אינם סוף דבר. כאשר הנישום יכול להוכיח בלאי גבוה יותר מהשעור שנקבע בתקנות יש מקום לתבוע ניכוי בסכום המשקף את הפחת הכלכלי (פרשת פז גז).

החלפת נכס ששיעורי הפחת שלו אינם ריאליים, אפשרות להכרה בהפסד

בהחלפת נכסים בהם נצברו ניכויי פחת הנמוכים מהפחת הכלכלי, ניתן להפוך את הפסד ההון להפסד רגיל לקיזוז מהכנסות רגילות בהתאם להוראות סעיף 27 לפקודה (וראו גם פרשת ענבר היכלי יופי לכלה).

האם ניתן לתבוע פחת על נכסים שלא הוזכרו בתקנות הפחת?

ניתן לתבוע פחת גם בגין נכסים שלא הוזכרו בתקנות הפחת (פרשות יעקבי ופי-גלילות). מניעת ניכוי פחת אמיתי וכלכלי, מביאה למעשה למיסוי ההון, בניגוד מוחלט לעקרונות היסוד של הפרק הפירותי בפקודה (פרשת וולף-בלוך).

האם ניתן לתבוע פחת על מוניטין שששולם עבורם?

ניתן לתבוע הפחתה בגין מוניטין ששולם עבורם בכפוף למגבלות מסוימות בגין רכישות שבוצעו מקרוב או מתושב חוץ.

מכירת נכס מקרקעין שנתבע לגביו פחת נמוך מהקבוע בתקנות

עד לאחרונה נקטה רשות המיסים במדיניות לפיה במכירת נכס הופחת משווי הרכישה גם פחת שיכול היה הנישום לקזז אך לא קוזז בפועל לצורך חישוב השבח. פסק הדין בפרשת לילי שמשון פותח פתח לגישה אחרת ולפיה רק פחת שנוכה בפועל יופחת משווי הרכישה בעת חישוב השבח.

מכירת דירת מגורים שהושכרה בפטור ממס

יש מקרים בהם לא מנוצל הפטור ממס במכירת דירת מגורים. אם דירה זו הושכרה ודמי השכירות היו פטורים ממס, יש להביא בחשבון אך ורק פחת שנצבר החל מה-27/02/2007 ולא קודם לכן.


*שותפים במשרד א. רפאל ושות’, עורכי-דין; www.rafael-law.co.il.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support