על מי חלה חובת הדווח בטופס 6111 בשנת 2010?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

אילו עצמאיים חייבים בהגשת דוח 6111 לשנת 2010?

האם חלה חובה לשדר דוח 6111 כקובץ בשנת 2010 (חברות ועצמאיים)?

 

תשובה:

 

להלן פרסום לשנת 2010 של רשות המיסים בנושא:

  

מי חייב בהגשת הטופס

הדרישה לדיווח אחיד בדוחות הכספיים על גבי טופס 6111 תחול על כלל בעלי העסקים, למעט

חריגים כמפורט להלן: כל מי שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה, בנקים, חברות ביטוח וחקלאים. ענפים

אלו ישולבו בעתיד בטופס ולחלקם תיבנה מתכונת דיווח ספציפית.

בנוסף, על פי החלטת מנהל הרשות שפורסמה, תינתן הקלה לגבי חובת הדיווח באמצעות טופס

6111  גם לגבי שנת המס 2010 כדלקמן:

חובת הדיווח המלא על גבי טופס 6111 לא תחול על חברות ובעלי עסקים קטנים בעלי מחזור עסקי

. הקטן מ- 300,000 ₪ כהגדרתו בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות ), התשל”ג – 1973

4

מי חייב בהגשת הטופס באופן מקוון

טופס מקוון יחשב כטופס ששודר באמצעות האינטרנט או בשידור על ידי מייצגים המחוברים

למערכת המחשב של רשות המסים.

הדרישה להגשת הטופס באופן מקוון תחול על מי שחייב בהגשת הטופס ושהוא אחד מהמפורטים

בפסקאות ( 1) עד: ( 3)

1. חברה;

2. מי שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, בהתאם

להוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודה ;

3. מי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת, בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות. כלומר

כל מי שמנהל אחד מספרי החשבון ו/או התיעוד אשר הוא חייב לנהל לפי הוראות ניהול

פנקסים וניהלם באמצעות מחשב, ייחשב כמי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת לעניין

הדרישה לשידור הטופס באופן מקוון. יובהר כי גם ניהול חלקי באמצעות מחשב ייחשב

כניהול מערכת חשבונות ממוחשבת.

הדרישה לדיווח באופן מקוון תחול לגבי דיווח בשל שנת המס 2010 ואילך.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support