עובד שכיר אצל מעסיק זר חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, המעסיק חייב לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן – דמי ביטוח) בעד עובדו. חובה זו היא מוחלטת ובלתי ניתנת להתנייה. אם המעסיק לא דיווח ולא שילם דמי ביטוח בעד העובד וקרה מקרה המזכה בגמלה, רשאי המוסד לביטוח לאומי (להלן – המל”ל) להטיל סנקציות כספיות על המעסיק.

תקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל”א – 1971 (להלן – התקנות) קובעות כי יש סוגים שונים של עובדים שכירים החייבים ברישום במל”ל ובתשלום דמי ביטוח בעד עצמם. בין הללו מצויים הסוגים הבאים:

עובד שמעסיקו אינו תושב ישראל, אם מתקיים אחד מאלה:

  • א. מקום מגוריו של מעסיקו אינו בישראל ואין לו בישראל מען למסירת מסמכים משפטיים.
  • ב. המעסיק הוא ארגון בינלאומי הנהנה מחסינות מכוח אמנה בינלאומית שישראל צד לה.

עובד בשירות דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ, למעט עובד, שמתקיים בו אחד מאלה:

  • א. מעסיקו חייב בתשלום דמי ביטוח על פי חוזה עם המל”ל או על פי אמנה בינלאומית.
  • ב. מעסיקו משלם למעשה את דמי הביטוח גם באין חובה כאמור.

חובת רישום במל”לותשלום דמי ביטוח

מבוטח כנ”ל יירשם במל”ל כעובד שכיר החייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו, וישלם דמי ביטוח בשיעורים שמשלם עובד עצמאי לפי המשכורת ברוטו שהוא מקבל ממעסיקו.

זכאות לדמי אבטלה

עובד כאמור שמעבידו אינו תושב ישראל ועובד כאמור בשירות דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ, מבוטחים לענף אבטלה למרות שהם משלמים כעצמאים. זאת, לפי תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה ותשלום דמי ביטוח), התשנ”ח- 1997.

תקנות אלו קובעות כי ישולמו דמי ביטוח לענף ביטוח אבטלה (שאינו קיים אצל עצמאים), בשיעור חלק העובד בלבד.

יצויין כי המל”ל  אינו גובה זאת כיום.

זכאות לגמלאות נפגעי עבודה

 התנאי היסודי לביטוח עובד עצמאי לעניין זכאות

 לגמלאות בגין פגיעה בעבודה הוא רישום מוקדם

במל”ל כעובד עצמאי.

לגבי עובד כאמור לעיל אף שהוא משלם דמי   ביטוח בשיעורי דמי ביטוח כעובד עצמאי, הרי אין בכך כדי לשנות את מעמדו המהותי של המבוטח כעובד שכיר לעניין זכאות לדמי פגיעה, ובשל כך הוא זכאי לגמלאות בשל פגיעה בעבודה אף ללא רישום מוקדם.

מאידך ובדומה לעצמאי נקבע כי יחולו לגביו הוראות סעיף 366 לחוק, על פיו: פיגור בתשלום דמי הביטוח עלול להביא להפחתת הגמלה או לשלילתה המוחלטת. סנקציה זו אינה חלה על עובד שכיר “רגיל”.

  

מיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי עם רו”ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

  

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו”ח אורנה צח (גלרט), למר חיים חיטמן ולרו”ח (משפטן) ישי חיבה ממשרדנו.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support