עדכון בהוראות ניהול ספרים- השלכה לעניין חבות במע”מ מקוון

משה כדר עו”ד (רו”ח)
קובץ PDF מצורף

קובץ Word מצורף

אליוט ישראל- מחלקה מקצועית

www.alliott.co.il

החובה בניהול חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה נקבעת בהתאם לתוספות

מס’ התוספת בהוראות ניהול פנקסי חשבונות

החייבים בניהול חשבונות בשיטה הכפולה בשנת 2011

א

יצרנים שמחזורם השנתי עולה על 3,450,000 ש”ח או המעסיקים 18 מועסקים לפחות;

ב

סיטונאים שמחזורם השנתי עולה על 3,450,000 ש”ח או המעסיקים 4 מועסקים לפחות;

ג

קמעונאים שמחזורם השנתי עולה על 3,450,000 ש”ח או המעסיקים 7 מועסקים לפחות;

ד

קבלנים שעלות הבניה שלהם או מחזור עיסקם עולה על 3,450,000 ש”ח;

ז

בעלי בתי ספר לנהיגה המפעילים 5 כלי רכב לפחות ללימוד נהיגה;

ח

בעלי בתי ספר (בכל תחום) שמספר תלמידיהם הממוצע עולה על 150;

ט

סוחרי מקרקעין שמחזור עיסקם בתוספת עלות המלאי עלה על 10,350,000 ש”ח או מתווכי מקרקעין שעמלתם השנתית עולה על 560,000 ש”ח;

י

סוחרי רכב שמחזור עיסקם עולה על 10,350,000 ₪ או מתווכי רכב שעמלתם השנתית עולה על 420,000 ש”ח;

יא

נותני שירותים אחרים (למעט בעלי מקצועות חופשיים) שמחזורם השנתי עולה על  1,950,000 ש”ח, ובעל מוסך שמחזורו השנתי עולה על 2,700,000 ש”ח;

יב

חקלאים שמחזורם בחקלאות עולה על 4,700,000 ש”ח;

יד

בעלי תחנות דלק העוסקים במכירת דלק בלבד, או בנוסף עוסקים במתן שרותי סיכה או רחיצה;

טו

סוכנויות ביטוח המורשות להדפיס פוליסות (להבדיל מסוכני ביטוח);

טז

יהלומנים למעט יהלומן שעיקר עיסוקו עיבוד יהלומים מחומר גלם של אחרים או מתווך;

מוסד ציבורי/

ארגון מקצועי/

מלכ”ר

מוסד ציבורי לפי סעיף 9(2), ארגון מקצועי לפי סעיף 9(2א) ומלכ”ר (כולל קופות גמל) שמחזורו (**) בשנת 2010 עולה על 500,000 ש”ח או המעסיק מעל ל- 10 עובדים.

(**) במוסד ציבורי המונח מחזור כולל גם תרומות ומענקים.

הגדרת “מחזור” – סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים – לרבות מסים עקיפים, בשנת המס הקודמת או בשנת המס האחרונה שלגביה נערכת שומה סופית (להלן – השנה הקובעת), והכל לפי הסכום הגבוה כשהוא מוכפל ב-12 ומחולק למספר חודשי פעילות העסק בשנת המס הקודמת או בשנה הקובעת, לפי העניין.

“מועסק”- לרבות הבעלים ובני משפחותיהם העובדים בעסק וכן שותפים העובדים בעסק;

            לעניין זה-

  • (א) חניך או מי שעבד לא יותר מארבע שעות ביום ייחשב לחצי מועסק;
  • (ב) מי שעבד בעסק חלק משנת המס ייחשב לחלק ממועסק כיחס תקופת עבודתו לשנה שלמה;

מודגש ומובהר!!!

אין חובת ניהול כפולה לתוספת ה’ (בעלי מקצועות חופשיים) או תוספת ו’ (רופאים) בלא קשר לרמת המחזור ו/או מספר המועסקים שלהם!

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support