סכום הפסד המותר בקיזוז

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

בעל  מניות המחזיק 33% מחברה מפסידה, מעונין לרכוש מניות מבעלי המניות האחרים ולהפעילה בתחום אחר.

הרוכש הינו המשקיע העיקרי בהון החברה הנפרע.

האם ההפסד שיוכר לו לצורכי מס הינו 33% מההפסד בחברה או סכום ההשקעה בפועל?

איזה סכום יוכר לו כהפסד בחברה לאחר רכישת חלקם של אחרים והכנסת פעילות אחרת לחברה?

 

תשובה:

 

על פניו הלכת בן ארי, פותחת את הדרך לבעל מניות מיעוט הרוכש את חלק הרוב לקזז הפסדים שנוצרו לו ערב הרכישה, נותרה השאלה מה החלק אותו ניתן לקזז.

הלכת בן ארי מציינת את החלק כחלק יחסי מההפסד שהיה בחברה בהתאם לשיעור החזקתו וללא קשר לסכום הכספי שהוציא.

עליון, ע”א 7387/06, בן ארי ש. סוכנות לביטוח (1968) בע”מ נ’ פקיד שומה 1 ירושלים.

“…בדרך זו, ההפסד שיותר לקיזוז יעמוד על הסכום שמתקבל ממכפלה של ההפסדים שהתהוו טרם שינוי השליטה בשיעור ההחזקה של בעל מניות המיעוט בעת התהוות ההפסדים אלה. חישוב ההפסד המותר בקיזוז ייעשה באותו האופן גם כאשר בעל מניות המיעוט אינו בעל מניות יחיד לאחר רכישת השליטה וכן כאשר בחברה לא היה בעל שליטה לפני שבעל מניות המיעוט רכש זכויות שהביאו אותו לשלוט בה. סכומים והוצאות שהוציא בעל השליטה החדש בפועל – אם לצורך רכישת השליטה ואם בעת שהיה בעל מניות מיעוט – לא מעלים ולא מורידים לעניין חישוב יתרון המס הנובע מהפסדיו של בעל השליטה הקודם, שממנו יש להתעלם. יובהר ויודגש כי תוצאה זו לא תשתנה גם כאשר השליטה נרכשה בתמורה לסכום המשקף את יתרון המס הגלום בהפסדים שספג בעל השליטה הקודם. האיסור על סחירות בהפסדים אינו מושפע מסכום התמורה שסוכם בין הצדדים, המבקשים להפר איסור זה (לסוגיה זו ראו: אדרעי בספרו הנ”ל, בעמ’ 216; משה אהרוני ואיתן שוומנטל “פסק-דין יואב רובינשטיין – האם אכן המערכה האחרונה בתיאטרון האבסורד?” מיסים יח/3 א-98, א-101 (2004))…”

יחד עם זאת ומאחר ופסק הדין חדשני ומודע לכך כי קיימים מצבי ביניים שונים שלא טופלו באופן מסודר הרי שניתן להגן על הטענה שהוצגה בשאלתך אולם נראה כי עמדת רשות המיסים תהיה מנוגדת לטענה זו.

ארצי, חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע”מ.

כל האמור בתשובתנו זו אינו מהווה חוות דעת, מדובר בסקירה בסיסית של הוראות החוק והפסיקה בהתאם לנתונים הבסיסיים אשר הוצגו בשאלתך.

אין האמור בתשובתנו מכדי להוות ייעוץ משפטי, לצורך חוות דעת בנושא, לצורכי הסתמכות  הינך מוזמן לפנות למשרדנו.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support