סוגיות בעניין פגיעות איבה במבצע “צוק איתן”

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

בפיגוע איבה היוזמה לטיפול בנפגע ובני משפחתו היא של המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל). בתי החולים ומד”א מעבירים רשימות של נפגעים למל”ל. מחלקות השיקום במל”ל נערכות להתערבות מהירה לשם מתן טיפול לנפגע ולמשפחתו, לאחר שפנו למשטרה ולמשרד הביטחון כדי לקבל אישור מוקדם שמדובר באירוע שהוכר כאירוע איבה. למרות שהטיפול מתחיל ללא הגשת תביעה, לאחר מכן יש להגיש תביעות בהתאם לנזק שנגרם.יש להקפיד ולשים לב שיש הרבה זכויות נלוות שאינן בהכרח מוכרות לציבור וראוי להישאר בקשר הדוק עם פקידת השיקום על מנת למצות את כלל הזכויות. זכויות מוענקות גם לבני משפחה של מי שנספה בפעולת איבה.

מידע רב בעניין מצוי באתר המל”ל באינטרנט.

להלן, בתמצית, מונחים וסוגיות רלוונטיות:

מהי פגיעת איבה?

ככלל, פגיעה ישירה מפעולת איבה של כוחות אויב, או בגינה, או ממעשה אלימות על רקע השתייכות למוצא לאומי-אתני, ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי, או פגיעה שנעשתה על ידי ארגון טרוריסטי.

חוג המבוטחים לפגיעות שאירעו בישראל

תושבי ישראל, וכן תושבי חוץ השוהים בישראל כדין.

זכאות נפגעי פעולות איבה

הנפגעים בפעולות איבה ובני המשפחה זכאים לתגמולים כספיים ולהטבות שונות המיועדים לסייע להם. בין היתר, תגמולים חודשיים מסוגים שונים, מענקים, שיקום, טיפול פסיכולוגי, וכן הקלות במיסוי ובתשלומים שונים כגון ארנונה, רכבת ועוד.

תגמולים כספיים מחושבים בדרך כלל בהתאם לשכרו של עובד מדינה בדירוג המנהלי. תגמול טיפול רפואי מבוסס בחישוב מסוים לפי שכרו של הנפגע בטרם קרות האירוע.

החזר הוצאות לבני המשפחה

מחלקת השיקום מטפלת בהחזר הוצאות לבני משפחה של נפגעי פעולות האיבה, לדוגמא: אובדן הכנסה בזמן האשפוז ועקב האשפוז, הוצאות לינה ונסיעות לבני משפחה המתגוררים רחוק מבית החולים ועוד.

הסיוע ניתן לבני משפחה מדרגה ראשונה: בן/בת זוג, הורה, ילד, אח/ות.

טיפול רפואי

הטיפול הרפואי כולל אשפוז וטיפול בפגיעות שנגרמו כתוצאה מהפיגוע, כפוף לאישור המל”ל ולהתחייבותו הכספית, בבתי החולים הממשלתיים ובקופות החולים.

למעט טיפול ראשוני בעת קרות האירוע וסמוך לו, המשך טיפול רפואי פרטי שלא הוכר על ידי המל”ל, לא ימומן.

הטיפול בנפגע חרדה

נפגעי חרדה מפעולות שהוכרו כפעולות איבה יכולים להגיע לסניפי המל”ל ולקבל הפניות לטיפול למרפאות פסיכיאטריות בבתי החולים, גם אם לא פנו לחדרי המיון וכד’ בסמוך לקרות האירוע עצמו.

הגשת תביעה לתגמול בתקופת הטיפול הרפואי ולתגמול נכות

למיצוי הזכויות המרביות יש להגיש תביעה לתגמולים כספיים תוך שנה מקרות האירוע, בטפסים שקבע המל”ל.

תגמולי הנכות מותנים בקביעת אחוזי נכות שאינם נמוכים מ-10% על ידי וועדה רפואית.

כפל גמלאות

ככל שיש זכאות ליותר מגמלה אחת עקב מאורע אחד או עבור תקופת זמן אחת, יידרש הנפגע לבחור בגמלה אחת, זו המיטיבה עימו.

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי בע”מ עם רו”ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

נכתב על ידי רו”ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support