נוהל גילוי מרצון

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

הכותבים: ישי כהן, רו”ח (משפטן) וענת דואני רו”ח 

ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  –  פתרונות מיסוי בע”מ

 

רשות המיסים פרסמה ביום 7 בספטמבר 2014 “נוהל גילוי מרצון” חדש אשר בא להחליף את נוהל הגילוי מרצון שהתפרסם בשנת 2005 (להלן – “הנוהל“).

הנוהל חל מיום פרסומו ועד 31.12.2016.

הנוהל למעשה רלוונטי לכל עבירות המס ולא בהכרח על נכסים והכנסות בחו”ל, והוא פונה לכלל “מעלימי ההכנסה” במיסוי מקרקעין, מס הכנסה, מס ערך מוסף, מס קניה ומכס.

התנאים לגילוי מרצון של הנוהל החדש דומים במרביתם לנוהל הישן, כך שגם בנוהל החדש נדרש כי הפניה כנה ונעשתה בתום לב ,לא נערכה חקירה ע”י רשות המיסים ובמועד הפניה אין לרשות המיסים מידע קודם.

אולם, בכל זאת מצאנו לנכון להביא לידיעתכם על חידושו של הנוהל ועל מספר נקודות נוספות אשר מהוות שינוי מהנוהל הישן:

במקרים חריגים ויוצאי דופן רשאית הרשות לאשר בקשה של גילוי מרצון גם אם קיים מידע בידי הרשות או שנפתחה חקירה בעניין.

אדם זכאי להליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד בחייו (למעט נסיבות מיוחדות) והנוהל לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית או על עבירות מנהליות.

הנוהל החדש מעניק הקלה נוספת, והיא ההתחייבות של הרשות לאי שימוש במידע שנמסר במסגרת הבקשה, גם בהליך אזרחי וזאת בשונה מהנוהל הקודם בו ההתחייבות חלה רק על הליך פלילי.

סייג נוסף שנקבע כלשונו בנוהל:

“הנוהל לא יחול כאשר הוא איננו מניב תשלום מס משמעותי בפועל לגבי שנות המס הרלבנטיות לבקשה. על אף זאת, הנוהל יחול גם אם המס אינו משמעותי, כאשר מדובר בכספי ירושה שהעבירה היחידה של מגיש הבקשה לגביהם היא אי דיווח החל משנת 2003, או במקרים דומים לאלה.” (ההדגשה אינה במקור).

סייג זה הינו בעייתי ולא מובן שכן מהו תשלום מס משמעותי ומה הכוונה “בפועל”? האם יש להתעלם מסכומים שנוכו מחבות המס כמו נקודות זיכוי, מיסי חוץ ששולמו וכו’. לכאורה, ייתכן שהמבקש יעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים ויפנה לפקיד השומה להליך האזרחי ומאחר שתשלום המס הינו נמוך, לא יקבל חסינות פלילית.

כמו כן, לדעתנו ראוי שיינתן מענה פרוצדוראלי גם למקרים שבהם נדרש להסדיר מחדלים של אי דיווח, לדוגמא: אחזקות בחברות זרות שלא קיימת חבות מס בגינן. סייג זה אינו ראוי שכן מתן חסינות פלילית לא צריכה להיות תלויה בסכום המס.

כמו כן, הסייג האמור מפלה בין יחידים בעלי הון רב שנמנעו מלדווח ולשלם סכומי מס מהותיים, לבין בעלי חשבונות קטנים שמן הסתם חבות המס שלהם קטנה הרבה יותר, האם לכך כיוונה רשות המסים? שחסינות תינתן רק לעברייני המס הגדולים אך לא לקטנים?

האם ניתן לפנות אנונימית בעבירות שאינן “חשבונות ונכסים בחו”ל” כגון עבירות מיסוי מקרקעין, מע”מ או מס הכנסה?

לדעתנו שילוב של הוראת השעה שפורסמה במקביל ביחד עם הוראות הנוהל החדש, מאפשרות בהחלט פניות אנונימיות לגילוי מרצון על כל סוגי העבירות, כך עולה בין היתר מסעיף 1.ד. להוראת השעה, על פיו יש להפנות את הפניה האנונימית לגורם האזרחי הרלוונטי (פקיד השומה, ממונה תחנת מע”מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה המכס וכדומה).

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support