מתי חתנו של בעל מניות יחיד בחברה לא נחשב לקרוב של בעל השליטה ?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

אדם מחזיק 100% בחברה. החתן שלו לא מחזיקאף מניה אך הוא מנהל בחברה. האם החתן נחשב בעשט לענין 32-9 ?

תשובה:

בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ”א -1961

“בעל שליטה” – מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה:

(א) ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח-ההצבעה;

(ב) בזכות להחזיק ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח-ההצבעה או בזכות לרכשם;

(ג) בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים;

(ד) בזכות למנות מנהל;

“קרוב” – כמשמעותו בסעיף 76(ד);

“קרוב”, לענין זה – בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה;

כפי שניתן לראות בעל שליטה הינו מי שמחזיק לבדו או יחד עם קרובו.

1. האם החתן מחזיק לבדו? – לא.
2. האם החתן מחזיק יחיד עם קרובו – מבלי להכנס לפלפול האם בכלל לבחון את אחוזי ההחזקה של הקרוב במקרה שאין לאדם עצמו כלל החזקה (יחד) הרי שנראה כי אין המדובר בקרו שכן אבי אשתו אינו בבחינת קרוב שלו.

לפיכך במידה ולא מתקיימים יתר הסעיפים של הגדרת בעל שליטה אין המדובר בבעל שליטה.

ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support