משיכות מקופת גמל שאינה פנסיה, אינן “הכנסה” לעניין בחינת זכאות אלמן לגמלת שאירים

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

הכותבים: רו”ח אורנה צח – גלרט, יועצת בתחום ביטוח לאומי
מר חיים חיטמן, רו”ח (משפטן) ישי חיבה – ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע”מ

 ביום 22.5.2016 קיבל בית הדין האזורי לעבודה (ב”ל 21247-06-15) את תביעתו של דוד גרינשפן (להלן: “המבוטח“) וקבע כי העברות מקופת הגמל שבבעלותו לחשבון הבנק שלו, לא יוגדרו כהכנסה במבחן ההכנסות לעניין קצבת שאירים לאלמן, ולכן נקבע כי יש לשלם לו את קצבת השאירים.

עיקרי החוק

זכאות אלמן לקצבת שאירים מותנית במבחן הכנסות, אלא אם יש לו ילדים קטנים (עד גיל 18), או ילדים במסגרת חינוכית גם מעל גיל 18 או בעתודה, או שילדיו משרתים בצבא או בשירות לאומי, כפי שמוגדר בחוק הביטוח הלאומי.

הכנסתו המותרת של אלמן נקבעה בחוק הביטוח הלאומי ובתקנות וכוללת הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה ובלבד שלא תעלה על 57% מהשכר הממוצע במשק, למעט חריגים.
נוסף על כך, הכנסה בשיעור 15.2% מהשכר הממוצע במשק לא תובא בחישוב ההכנסה הנבחנת ובלבד שההכנסה היא ממקורות: שכר, עסק, משלח יד והכנסות שמקורן בסעיף 2(5) לפקודה עקב פרישה.

תמצית עובדתית

המבוטח הועסק בבנק לאומי כ-40 שנה. רעייתו נפטרה ביום 6.4.1996. המבוטח הגיש תביעה לקצבת שאירים ביום 29.4.2015.

בנק לאומי מאפשר לפורשים שני מסלולים:
1. מסלול פיצויים שבו מקבל הפורש פיצויי פיטורין ואת הכספים שנצברו על שמו בקופת התגמולים של עובדי הבנק. במסלול זה רשאי הפורש למשוך את הכספים בפטור ממס לפי רצונו.
2. מסלול פנסיה חודשית, שבו התובע אינו מקבל פיצויי פיטורין ואינו רשאי למשוך את הכספים שנצברו על שמו בקופת התגמולים האמורה, אלא כפנסיה.
המבוטח בחר במסלול פיצויים. בחשבון המבוטח בקופת הגמל הופקדו מלוא יתרות כספי התגמולים שנצברו על שמו בקופת התגמולים של עובדי בנק לאומי, פיצויי הפיטורין ומענק פרישה.

כל מאפייני הגדרת “אלמן” ללא ילד מתקיימים במבוטח. לגבי מבחן ההכנסה קיימת מחלוקת כדלקמן:
1. למבוטח יש חשבון בקופת גמל שממנה הועבר
הועברו לחשבון הבנק שלו, בתקופה של 12 חודשים שקדמו למועד הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי (להלן: “המל”ל“), סך של 7,000 ₪ לחודש.
2. המחלוקת היא אם כטענת המל”ל, יש לראות בהעברות שבוצעו מהקופה לחשבון הבנק בגדר “הכנסה”, בהיותם הכנסה לפי סעיפים 2(5) או 2(10) לפקודה, או לא.
3. הכרה בהעברות אלה כהכנסה לפי סעיפים 2(5) או 2(10) לפקודה שוללת מהמבוטח את זכאותו לקצבת שאירים בשל מבחן ההכנסה.

דיון והחלטה

תביעת המבוטח התקבלה: אין לראות בהעברות מהקופה לחשבון הבנק כהכנסה לצורך הגדרת המבוטח כאלמן ולכן המל”ל חויב לשלם לו קצבת שאירים, כחוק.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support