מס רכוש – פיצויים בגין נזקי מלחמה מבצע “עמוד ענן”

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים(תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשע”ג-2013 (להלן- “הוראת השעה”), אשר נתפרסמו ברשומות ביום 2.1.2013,  עוסקות במתן פיצוי בגין נזקים עקיפים באזור הדרום שאירעו במהלך מבצע “עמוד ענן”.

בימים אלה סיימה רשות המיסים את היערכותה ופרסמה הנחיות להגשת תביעות כאמור.

תקופת הפיצוי הינה14-21.11.2012.

מועדי הגשת התביעות: 1.1.2013 ועד 30.04.2013.

בהוראה זו נכללו שני חידושים חשובים:

 • 1. קביעת חובת תשלום מקדמה ע”ח הפיצוי:
 • במידה ולא הודיע מנהל על החלטתו תוך 45 יום מיום הגשת התביעה במלואה, תשלום מקדמה בגובה 50% מסכום הפיצוי שנתבע.
 • חלפו 180 ימים מיום הגשת התביעה במלואה ולא הודיע המנהל על החלטתו, תשולם מקדמה נוספת בגובה 40% מסכום הפיצוי שנתבע.
 • 2. במידה ודחה המנהל את התביעה, הוא יידרש

להציג מסמך מנומק לדחייה זו.

הפיצוי יינתן לעוסקים בענפים הבאים: מסחר, תעשייה, שירותים, תיירות וחקלאות.

בהוראת השעה נקבע “אזור מוכרז”, שהוגדר על פי מפות של פיקוד העורף (עד טווח של 40 ק”מ מעזה). בעל עסק (חברה ,שותפות או יחידים) באזור המוכרז רשאי להגיש תביעות בגין הנזק העקיף שנגרם בשל המצב הביטחוני.

ה”איזור המוכרז”  חולק לשני אזורים:

-אזור המרוחק עד 7 ק”מ מרצועת עזה

-אזור המרוחק  מעל 7 ק”מ מרצועת עזה ועד קצה ה”איזור המוכרז”.

קיימים שני מסלולי פיצוי:

“מסלולים ירוקים” (ראה להלן) ובהם החישוב הוא על פי נוסחאות המצויות בהוראת השעה – ומוגבלים ככלל בתקרת סכום.

“מסלול אדום” – בו נדרשת הוכחת נזק פרטנית, אך אינו מוגבל בתקרת סכום.יש להדגיש כי רק ניזוקים בישובים שבאזור המרוחק עד 7 ק”מ מרצועת עזה רשאים לבחור במסלול האדום.

הוראת השעה מציעה מספר “מסלולים ירוקים” כדלקמן:

 • מסלול שכר

מסלול המתאים לרוב, לניזוקים עתירי כוח אדם. במסלול זה, הבסיס לפיצוי הוא שכר העבודה היומי ששולם לעובדים, שנעדרו (בימי עבודה) עקב המצב הביטחוני. גובה השכר שישמש לחישוב הפיצוי הינו שכר העובדים בפועל, מוגבל לתקרה של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק (בהוראה זו, 1,020 ₪ ליום).

בהוראה קיימים מקדמי פיצוי שונים לניזוקים שונים. מקדם הפיצוי לניזוק שאינו חברת כוח אדם הינו 132.5% מהשכר ששולם ברוטו. בהוראה קיימות הנחיות נוספות להגשת התביעה.

חשוב להדגיש כי תנאי להגשת תביעה במסלול שכר היא הוכחה כי השכר שולם בפועל ובמועד.

בדומה להוראות שעה קודמות, דוגמת עופרת יצוקה, גם כאן יש רשימת חריגים שאינם רשאים להגיש תביעה במסלול שכר.

 • מסלול מחזורים-

במסלול זה הנחת היסוד הינה שהנזק העקיף מתבטא בירידה במחזור העסקאות המלווה בירידה בהוצאות התפעוליות. כאן תתבצע השוואת מחזורי המכירות של העסק בין תקופות מקבילות (בתקופת הנזק ובאותה תקופה בשנה שקדמה לנזק). ירידת מחזורים בין התקופות תשמש כבסיס לחשוב הפיצוי. אופן החישוב מפורט בהוראת השעה.

 • מסלול מחזורים מותאם-

מסלול זה מיועד לניזוקים שלא יוכלו, על פי הוראת השעה להגיש תביעה במסלול המחזורים הרגיל. לדוגמא: ניזוק אשר עסקו בתווך, ניזוק שעסקו נפתח לאחר 1.11.2011 עסק עם עסקאות חריגות וכו,. קיימת רשימת ניזוקים נוספת אשר המופיעים בה יוכלו לבחור בין מסלול מחזורים מותאם למסלול מחזורים רגיל לדוגמא: ניזוק שעסקו במלונאות.

יודגש, כי לניזוקים בענפי מלונאות חדרי אירוח ואולמות וגני אירועים, תקופת הפיצוי ארוכה יותר וכוללת “תקופת התאוששות” המפורטת בהוראת השעה.

גם למסלול זה רשימת חריגים. לדוגמא: ניזוק שהוא מלכ”ר שאינו מלכ”ר זכאי.

 • מסלול הוצאות שוטפות-

מסלול זה מתאים לעסקים המתקשים לכסות את הוצאותיהם כתוצאה מן המצב הביטחוני (מחזור העסקאות שלו נמוך מסך ההוצאות) גם כאן קיימת נוסחת חישוב.

תקרת הפיצוי שנקבעה:

1מיליון ₪ במסלולי מחזורים ואילו במסלול הוצאות שוטפות 1 מליון ₪ או מחזור העסקאות של הניזוק בחודש נובמבר 2011, לפי הנמוך מבניהם.

גם למסלול זה רשימת חריגים שלא יוכלו להשתמש במסלול זה לדוגמא: ניזוק שהוא מוסד להשכלה גבוהה.

 • מסלול חקלאות-

מסלול המיועד לכל חקלאי שעסקו בחקלאות (למעט גינון) ונמצא בטווח עד 7 ק”מ מרצועת עזה או לחקלאי שעסקו בטווח מרוחק יותר אם ורק אם עסקו נסגר בהוראת פיקוד העורף. גם כאן קיימת נוסחא לחישוב.

כללי:

 • לכל סוג פיצוי נקבע טופס, אשר יש למלאו.
 • יש לצרף אסמכתאות לפי הדרישה בהוראה השעה

•  עמדת רשות המיסים על פי החוזר הינה  כי: “מובהר בזאת כי ניזוק אשר הגיש תביעה באחד המסלולים האמורים, לא יוכל להגיש תביעה מתוקנת/נוספת במסלול אחר”.

חשוב להקפיד על מילוי מלא של ההוראות על מנת  לנהל את ההליך ביעילות המרבית לצורך השגת תוצאות מקסימליות. והתחשב בהנחיות לתשלום מקדמות כאמור לעיל.

ארצי, חיבה  את אלמקייס פתרונות מיסוי בע”מ

לפרטים נוספים ניתן לפנות לצחי אבוהב – שביט, לשעבר- מנהל קרן פיצוי פעולות איבה ברשות המיסים ולרו”ח רונית בר ממשרדנו.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support