מלכ”ר ומוסד ציבורי – פטור ממס על תוצאות פעילותם

הכותב: רו”ח (משפטן) ישי חיבה

ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  –  פתרונות מיסוי בע”מ

רבות נדרשים אנו לסוגיית סוגי פעילויות שונים בישויות פטורות ממס כגון המלכ”ר – לעניין חוק מע”מ, או המוסד הציבורי לעניין סעיף 9(2) לפקודה, האם הללו פטורות או לא.

סוגיית משנה לשאלה זו הינה עודף הכנסות על הוצאות וצבירת עודפים, האם יחויבו במס והאם מעיבים על מעמד הפטור של המלכ”ר או המוסד הציבורי.

בפסק דין בעניין חברת פורום CFO (עמ 4459-01-13) שנתפרסם ביום 11.1.2015 נדון מעמדה של חברה זו כארגון מקצועי הזכאי לפטור ממס. כידוע סעיף 9(2א) לפקודה פוטר ממס ארגון מקצועי בהתקיים תנאי סף שונים ותנאי פעילות והכנסות שונים.

פקיד השומה קבע כי החברה אינה עונה על אף תנאי מהתנאים שפורטו בסעיף וקבע את כל עודף הכנסותיה השנתיות, כהכנסה חייבת במס.

בית המשפט  מנתח אחד לאחד את התנאים ומצדד בעמדת פקיד השומה.

רצינו להדגיש מתוך הפסק שתי נקודות החשובות לעניין מלכ”ר ומוסד ציבורי:

אחד התנאים לקיומו של ארגון מקצועי הינו:

“כל מטרתו קידום עניינים מקצועיים משותפים, השתלמות מקצועית או ייצוג ציבורי של ציבור בעלי משלח יד מסוים או של עוסקים בענף או מגזר כלכלי מסוים, וכל נכסיו והכנסותיו משמשים לקידום מטרות אלה”.

על עניין זה קובע בית המשפט  לאחר שבחן את דוחות החברה כי:

“סכום הוצאות ארגון כנסים, שכר דירה והחזקת משרד, כיבוד ופרסום נמוך בהרבה בהשוואה לסכום הוצאות השכר ודמי השימוש במוניטין אשר מגיע ל(בעלת המניות וקרוביה), בכל אחת מהשנים”.

ובהמשך:

“הגידול המתמיד בעודפי המערערת מלמד גם הוא על כך שלא כל הכנסותיו של הארגון משמשות לפעילותו כנדרש בחוק… החוק כמובן, איננו קובע בהקשר זה כי בשנת כספים יש לעשות שימוש בכל הכנסות הארגון ואיננו אוסר על הגדלת העודפים. אולם, כאשר ישנו גידול מתמיד בעודפים, ובהתחשב בעובדה שמעודפים אלו הועברו כספים בהיקף בלתי מבוטל ל(בעלת המניות וצדדים קשורים), אנו למדים כי המערערת איננה משתמשת בכל הכנסותיה ונכסיה לשם קידום מטרות הארגון”.

האם עודף הכנסות לתקופה מסוימת ואפילו במספר שנים, ישלול אוטומטית מעמד של מלכ”ר או מוסד ציבורי פטור? – בהשלכה מפסק דין זה, התשובה היא לא!

“יכלה הייתה המערערת להציג לשם משל תוכנית סדורה לקידום מטרות הארגון תוך שימוש עתידי בכספים אשר נצברו בעודפיה. כך לא נעשה”.

ומה לגבי חלוקת רווחים לצדדים קשורים – כפוסלת את מעמד הפטור? האם רק אם בוצעה חלוקה בפועל?

בהתייחס לנקודה זו אומר בית המשפט  כך:

“לטענת המערערת, העובדה שנצברו בחברה עודפי הכנסות, ואלו לא חולקו ל(בעלת המניות), מלמדת כי מטרת החברה איננה להעשיר את כיסה של (בעלת המניות)…

לא זאת אף זאת, עצם יכולתה של (בעלת המניות) למשוך את הכספים לכיסה די בה לשלול את זכאות המערערת לפטור”.

לסיכום – על גופים פטורים להיות ערים לבחינה מתמדת הן של סיווג הפעילות (עסק/לא עסק) הן של תוצאות פעולותיהן (עודף הכנסות על הוצאות או ההיפך) והן לגבי קביעת משנה סדורה (שתיושם!) להשקעת עודפי רווחים ככל שישנם כאלו, בשנים הסמוכות, בקידום מטרתו של הגוף.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support