מי שעלה לישראל לאחר גיל 62, חייב בשכרו רק בדמי בריאות ופטור מביטוח לאומי

עובדים שעלו לארץ לאחר גיל 62, המעסיק אמור לנכות דמי ביטוח בריאות בלבד ולשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי בשיעור נמוך יותר. זאת, כיוון שהם מבוטחים במספר חלקי בלבד של ענפי ביטוח.

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

רקע חוקי

בסעיף 240(א) לחוק הביטוח הלאומי (להלן- החוק) נקבע כי “מבוטח” לעניין ביטוח זקנה הוא תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים, להוציא מי שביום שבו נעשה לראשונה תושב ישראל כבר הגיע ל”גיל הקבוע לגביו” בהתאם לחודש לידתו, כמפורט  בטבלה המופיעה בחוק.

כלומר, מי שביום שנעשה תושב ישראל לראשונה כבר הגיע לגיל הקבוע לגביו (גבר או אישה), אינו מבוטח בין השאר בביטוח זקנה ולכן ישלם דמי ביטוח לאומי מופחתים.

עד 30 ביוני 2004 הגיל היה 60. עם חקיקת חוק גיל פרישה, החל מיום 1 ביולי 2004, הגיל עלה בהדרגה לילידי חודש יולי 1944 ואילך, עד שבסוף התהליך הגיל האמור: 62 לילידי מאי 1947 ואילך (מבוטח שנולד בחודש מאי 1947 ואילך ועלה ארצה לאחר שמלאו לו 62 שנים אינו מבוטח בביטוח זקנה).

תשלום דמי ביטוח (נכון לשנת 2013):

עובד עצמאי שעת עלה לישראל היה גילו מעבר לגיל שנקבע לגביוחייב בדמי ביטוח בריאות ממלכתי מלא וכן בתשלום בט”ל לענף נפגעי עבודה בלבד.

  • בשיעור המופחת (עד הכנסה בסך 5,297 ש”ח ) – 3.49%.
  • בשיעור המלא (מהכנסה שמעל 5,297 ש”ח ועד למקסימום 42,435 ש”ח ) – 5.68%.

לגבי מבוטחים שאינם עובדים שכירים, המוסד לביטוח לאומי מחשב את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות בהתאם  למועד העלייה לארץ.

עובד שכיר שעת עלה לישראל היה גילו מעבר לגיל שנקבע לגביויש לנכות משכרו דמי ביטוח בריאות בלבד:

בשיעור המופחת –  3.1%. בשיעור המלא – 5%.

המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים בעד ענפי הביטוח: נפגעי עבודה וזכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד:

בשיעור המופחת- 0.38%. בשיעור המלא – 1.34%.

הערה

בפרסום של המוסד לביטוח לאומי בתחילת שנת המס, מפורטים שיעורי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות על פי סוגי העובדים בהתאם לדיווח בטופס 102. בפרסום האמור אין כל התייחסות לעובדים שהם עולים חדשים שעלו לישראל לאחר הגיל שנקבע לגביהם.

בכל אופן הדיווח בטופס 102 לגבי עובדים אלו יעשה בטור 3 בטופס בהתאם לשיעורים שפורטו לעיל.

מן המל”ל נמסר לנו כי בפרסומים שיוציא המל”ל לקראת שנת המס 2014,  תינתן התייחסות ספציפית גם לגבי עובדים אלו.

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי עם רו”ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support