מיסוי בינלאומי – דיווח על נאמנויות – חלון ההזדמנויות הולך ונסגר

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה (25.7.2005) חוקק פרק רביעי-2, (תוקפו מ – 1.1.06) הקובע הוראות שמטרתן להסדיר את הנושא המורכב של מיסוי נאמנויות בדין הישראלי. תיקון 165 (11.6.2008) קבע, בין היתר, את חובות הדיווח לגבי נאמנויות, כהשלמה לתיקון 147.

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

הוראות הפרק קובעות, בין השאר, חובת דיווח ותשלום מס בהתאם על נאמנויות שבהן מעורבים תושבי ישראל, בהתאם לסיווג הנאמנות ולהוראות פרק רביעי-2. ככלל, חלה חובת דיווח שנתית לכל נאמנות, בדומה לכל נישום (בד”כ חובת הדיווח על הנאמן).

אולם, נותרה אי בהירות רבה לגבי נאמנויות שהוקמו לפני 1.1.06. על רקע זה פרסמה רשות המסים תוכנית שעודדה נאמנויות “ישנות” אלו להסדיר עניינן ולהצטרף לרשת המס, תוך תשלום אחוזי מס גלובליים הנגזרים משווי נכסי הנאמנות.

מיום חקיקת פרק הנאמנויות ועד 30.6.08 לא פורסמו טפסים מתאימים ומתווי הסדרי המעבר בעזרתם ניתן לבצע האמור. כדי לאפשר לציבור המייצגים להיערך בצורה נאותה להכנת הדיווחים והבקשות בפרט, ולאלו המיועדים להסדרי המעבר למי שיבחר בכך, ניתנו אורכות בעבר. המועד האחרון להגשת הדיווחים והבקשות להסדר נדחה על ידי מנהל רשות המסים עד ליום 30.6.09, זאת, לבקשת מייצגים (ההודעה של רשות המסים 18.12.2008). במקרים מיוחדים, בהם מתווה המס (הסדר האחוזים) אינו מתאים למקרה ספציפי, תותאם התוצאה למקרה המיוחד. עוד פורסם, כי לא ייכללו ריבית והצמדה עד 30.6.2008 ותישקל בחיוב פריסת חוב המס.

לפיכך, נותר זמן קצר בלבד עד להגשת כל הדיווחים הקשורים לנאמנויות והבקשות להסדרי המעבר באשר לנאמנויות שהוקמו לפני 1.1.2006. להבנתנו, המדובר בחלון הזדמנויות, שלאחריו צפויה הרשות להקשיח עמדות בכל הקשור לאי דיווח ביחס לנאמנויות שהיו יכולות להיכנס להסדר המעבר.

נציין, כי השלכות אי הסדרת הנאמנות ברשות המיסים יכולה לחשוף את רווחי הנאמנות הישנה למס מירבי בגין כל התקופה.

בכדי להקל על נישומים באשר לנאמנויות, צפוי פרסום חוזר מפורט בעניין (על פי ההודעה היה אמור להתפרסם עד סוף 2008).

המחלקה הבינלאומית במשרדנו בעלת ניסיון רב בכל הקשור לחשיפות מס הכנסה ביחס לנאמנויות ולהגעה להסדרי מס מול רשות המסים, ככל שיידרש.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו”ד עופר רחמני או לעו”ד ורו”ח  גדי אלימי, ממשרדנו.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support