מה סכום מס חברות שיוטל על חברה בעלת מפעל מאושר שמחלקת רווחים שהיו פטורים ממס לבעלי מניותיה בשנים שלאחר תום תקופת הזכאות לפטור?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

חברה בעלת מפעל מאשר במסלול מענקים עם רווח פטור ממס בגין ההכנסה של השנתיים הראשונות (נניח שנים 2005, 2006), מחליטה לחלק עתה בשנת 2011 דיבידנד.

בעלי המניות שלה הן חברות ישראליות.

א. כמה מס חברות היא צריכה להשלים ביחד עם ניכוי המס במקור בשיעור של 15% בגין הדיבידנד שהיא תשלם ?

ב. האם בחברת האם שקיבלה ממנה את הדיבידנד ניתן לקזז אותו מהפסד הון מניירות ערך שנוצר בחברה בשנת 2011?

ג. האם הפסד הון מפירוק חברת הבת הוא הפסד מניירות ערך?

 

תשובה:

 

1. מס החברות שעל החברה להשלים עבור חלוקת דיבידנד מרווחים שנצמחו עד לשנת 2010 כולל ,

25% ועל רווחים שנצמחו מעל 2011 שיעור מס החברות כאמור בסעיף 126 .

ישנה אפשרות במסגרת הוראות המעבר בעקבות הרפורמה בחוק לוותר על ההטבות במסגרת הדין ה”ישן” עד ליום 30 ביוני 2011 ,

ולא יחול מס על חלוקת הדיבידנד בין חברתי (ללא ה-15%).

2. קיזוז הפסדים-

סעיף 92 (א)(4) לפקודה קובע כי :

“היה לאדם הפסד הון במכירת נייר ערך בשנת המס, יחולו עליו הוראות פסקאות (1) או (3), לפי הענין, ואולם הפסד ההון יקוזז גם כנגד אלה:

(א)   הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך;

(ב)   הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד שקיבל אותו אדם לא עולה על 25%;

שיעור המס החל על ההכנסה מדיבידנד הוא 15% ,נמוך מ-25% ולכן ניתן לקזז כנגדו את הפסדי ההון מני”ע.

למען הסר ספק, לעניין שרשור הדיבידנד במידה והיה לחברה הפסדי הון הם אינם “מתבזבזים” שכן הם כלל לא מקוזזים ברמת החברה שכן לחברה אין הכנסה חייבת מדיבידנד מאחר והיא חילקה את אותם רווחים באותה שנה, לפיכך הפסדי הון אלו  עוברים לשנה הבאה.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support