מה סכום התרומות שבגינן יתקבל זיכוי בחברת אם ובת ומגישות דוח מאוחד?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

 

שאלה:

 

אם וחברה בת תעשיתיות מגישות דוח מאוחד לצורכי מס. בשנת 2010 הכנסה חייבת של כל חברה היא 30 מליון ש”ח.

כל חברה תרמה סכום של 7.5 מיליון ש”ח.

מה סכום התרומות שבגינן יתקבל הזיכוי, האם 15 מליון ש”ח דהיינו  7.5 מליון ש”ח לכל חברה או רק 7.5 מליון ש”ח בגלל הדוח המאוחד?

 

תשובה:

 

במסגרת פרשנות של מס הכנסה לעניין סעיפים 46 – 46א , נקבע:

    “תרומה על ידי שותפות חברת מעטים, או חברה משפחתית

(1)     תרומה שניתנה על ידי שותפות – יותר זיכוי לנישום שהגיש הקבלה המקורית עפ”י חלקו בשותפות בלבד. לגבי שותף/שותפים אחרים, יותר הזיכוי בגובה חלקם בשותפות בלבד, עפ”י העתק/צילום הקבלה ולאחר בירור ע”י הנתב וקבלת אישור בכתב מאת פקיד השומה אליו הוגשה הקבלה המקורית.

(2)     תרומה שניתנה על ידי חברת מעטים כהגדרתה בסעיף 64 לפקודה – יותר זיכוי לחברי החברה עפ”י חלקם היחסי בהכנסה ובמגבלות הסכומים הקבועים בסעיף 46 לפקודה. בדיקה ואימות העתקי קבלות ייעשו כאמור לגבי שותפות.

(3)     לגבי חברה משפחתית – יותר זיכוי ממס ל”נישום” כמשמעותו בסעיף 64א לפקודה, בגין תרומה שניתנה על ידי תאגיד שהוא חבר בו והוא חברה משפחתית. סכום התרומה בגינו יותר הזיכוי מוגבל כלהלן: יילקח בחשבון סכום התרומה בגינו היה מגיע זיכוי לחברה המשפחתית במגבלות הקבועות בסעיף 46 לפקודה. סכום זה יועבר לתיק ה”נישום” ויתווסף לסכום תרומות שנתרמו על ידו באופן אישי (אם היו כאלה). הזיכוי יינתן על שני הסכומים הנ”ל גם יחד בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף 46 לפקודה.”

לעינינו, חברה המגישה דו”ח מס מאוחד נראה כי הדין החל על חברה משפחתית יחול עליה כלומר, התקרה לצורך הזיכוי מתקבלת פעם אחת בלבד.

עם זאת, ניתן טעון כי יש להבדיל בין הדין לגבי חברה משפחתית לבין חברה המגישה דו”ח מס מאוחד לעניין תקרה הזיכוי מתרומות, אולם, קצרה היריעה מלהרחיב זאת במסגרת המייל נשמח לשוחח עמך בטלפון בנושא.

כל האמור בתשובתנו זו אינו מהווה חוות דעת, מדובר בסקירה בסיסית של הוראות החוק והפסיקה בהתאם לנתונים הבסיסיים אשר הוצגו בשאלתך.

אין האמור בתשובתנו מכדי להוות ייעוץ משפטי, לצורך חוות דעת בנושא, לצורכי הסתמכות  הינך מוזמן לפנות למשרדנו.

ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support