כיצד תתבצע חלוקת הכנסה בין בני הזוג כאשר לאחד יש פטור ממס לנכה לפי 9 (5)?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

לבעל ואישה הכנסות מדמי שכירות מנכסים שנרכשו בתקופת נישואיהם, וכן הכנסות משוק ההון. האישה הפכה עתה לנכה 100%. האם לפי חזקת השיתוף חצי מההכנסות מדמי השכירות ומשוק ההון הן הכנסות של האישה והיא תהיה פטורה לפי סעיף 9 (5)?

 

תשובה:

 

ע”פ הוראות חוזר מס הכנסה מס. 16/2003 לעניין פטור לנכים בחישוב מס מאוחד:

“2.      היחס בין סעיף 9(5) לפקודה לבין סעיפים 65 ו-66 לפקודה:

סעיף 9(5) לפקודה המעניק פטור ממס בגין נכות, מבחין בין הכנסה מיגיעה אישית (סעיף קטן (א)), לבין הכנסה שאינה מיגיעה אישית (סעיף קטן (ב)).

הפטור לנכה הוא אישי ואינו ניתן להעברה, ובתי המשפט הקפידו על בחינת יגיעתו האישית של נכה הטוען לפטור הקבוע בסעיף 9(5)(א) לפקודה.

כאשר קבע המחוקק הוראות בדבר חישוב מאוחד לתא המשפחתי, לא נתכוון לשלול פטורים המגיעים לפי כל דין. על כן בחישוב מאוחד, הכנסת בן זוג נכה מועברת כהכנסה פטורה – מיגיעה אישית או שלא מיגיעה אישית – לפי העניין, ונזקפת ככזו לבן הזוג הרשום.

3.      הנחיות לפעולה:

הכנסה הנזקפת על פי סעיפים 65 ו-66 לפקודה לבן הזוג הרשום, נזקפת כהכנסה חייבת או פטורה על פי אופייה בידי מי שזכאי להכנסה והוא בעל ההכנסה על פי דין ולא בידי מי שנזקפה לו על פי סעיפים אלו. האמור חל הן כאשר בעל ההכנסה הוא בן זוג שאינו רשום והן כאשר הוא ילדו הקטין של בן הזוג הרשום.

השאלה מיהו בעל ההכנסה תיבחן על פי הדין הכללי, ולעניין בני זוג היא תיבחן בין היתר על פי:

*         חזקות בדבר שיתוף נכסים בין בני זוג.

*         הסכם ממון שנערך בין בני הזוג;

*         צוואה או כל מסמך אחר המוכיח כי הנכס היה שייך לבן הזוג עוד קודם לנישואין.

*         הוכחה אחרת כי בני הזוג מנהלים נכסיהם בנפרד והחשבון או התכנית שייכים רק למי שהם רשומים על שמו.

יודגש כי החובה להוכיח בעלות בהכנסה, מוטלת על מי שטוען לפטור, לפי הכלל של “המוציא מחבירו”.

 אם לא יוכח אחרת, ההנחה היא כי חשבון בנק, תוכניות חסכון וכו’ על שם אחד מבני הזוג ואשר נפתח בתקופת נישואי בני הזוג, הוא חשבון בבעלות משותפת של בני הזוג, 50% לכל אחד מהם.

נסקור להלן את השלכות האמור על כל אחד מהמצבים הבאים:

(1)     בן הזוג הרשום אינו נכה ונזקפת לו הכנסת בן זוגו או הכנסת ילדו שהם הנכים

ההכנסה תעבור לבן הזוג הרשום כפטורה, על פי תקרות הפטור הקבועות בסעיף 9(5)(א) או (ב), לפי העניין בידי הנכה.

(2)     בן הזוג הרשום הוא נכה ונזקפת לו הכנסה של בן הזוג או ילדו שאינם נכים

אין ספק שאין מדובר בהכנסה מיגיעתו האישית של הנכה. באם תתעורר שאלה, יש להפנותה לבחינה לרפרנט המשפטי.

לאור האמור לעיל נראה כי במידה ואכן מחצית מההכנסות שייכות לאישה נראה כי ניתן לייחס לה אותם ושיהיו זכאים לפטור ע”פ סעיף 9(5) לפקודה.

חיזוק לטענה ניתן למצוא לאור הקביעה בחוזר כי”… ההנחה היא כי חשבון בנק, תוכניות חסכון וכו’ על שם אחד מבני הזוג ואשר נפתח בתקופת נישואי בני הזוג, הוא חשבון בבעלות משותפת של בני הזוג, 50% לכל אחד מהם.”

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support