כיצד יש להתייחס להפסד בחברה מפסידה שבעל מניות העביר מניותיו לבעל מניות השני?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

לחברה בבעלות שני בעלי מניות בחלקים שווים יש הפסדים.

בעל מניות מוותר על מניותיו בחברהומעבירן לבעל מניות שני.

לזכותו עומדות יתרות בגין משכורות נטו שלא שולמו בסך 30,000 ש”ח ויתרת דיבידנד שלא שולמה לו בסך 20,000 ש”ח.

כיצד יראו את ההפסד אצל המוותר ואצל המקבל?

תשובה:

 

בהנחה שמדובר בויתור על המניות ויתרת זכות ללא כל תמורה ישנן השלכות מיסוי שונות לכל אחד מהמעורבים כדלקמן:

אצל  בעל המניות המוכר – נוצר לו הפסד הון בגובה יתרת הזכות ועלות ההשקה במניות אם וככל שהיתה.

אצל בעל המניות הרוכש – במידה ויתרת הזכות אינה נמחקת ונשארת לטובתו, במשיכת יתרת הזכות יהיה לו רווח הון בגובה יתרת הזכות שנמשכה.

בחברה –

בנוגע להפסדי החברה שנוצרו טרם הרכישה יש לבחון האם מדובר בעסקה מלאכותית, בד”כ כאשר ישנה פעילות בחברה יהיה קשה יותר לטעון לעסקה מלאכותית .(ראה לעניין זה הלכת רובינשטיין) במידה ואין פעילות של ממש בחברה ותתקבל טענה של עסקה מלאכותית קיים חשש שיותרו רק 50% מהפסדי החברה (גובה ההחזקה של בעל המניות הרוכש לפני הרכישה),יחד עם זאת ניתן להגן על עמדה לפיה יש להכיר בכל הפסדי החברה מכיוון שמדובר בבעל מניות שהיה בשליטה לפני הרכישה ונשאר בשליטה (הלכת בן ארי).

במידה ויתרת הזכות נמחקת קיימת חשיפה למחילת חוב לחברה ולחברה נוצרת ההכנסה בגובה מחילת החוב .

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support