טיפים לקראת סוף שנת המס 2013

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

קביעת מעמד המבוטח

מעמד מבוטח במוסד לביטוח לאומי נקבע בדרך כלל על פי הצהרת המבוטח, בהתאם לחוק ולתקנות. מומלץ לבדוק את ההתאמה בין המעמד האמיתי למעמד המוצהר כדי למנוע שלילת גמלאות, או לחילופין, כדי למנוע תשלום מיותר.

 

רישום עובד עצמאי

מומלץ לרשום עובד עצמאי מיד עם תחילת העיסוק ולא להמתין ליום שבו המבוטח ייפגע תוך כדי ועקב העבודה ולא יהיה מבוטח. ביה”ד קבע שמחדל של מייצג ברישום מבוטח לא יועיל למבוטח שנפגע בעבודה ולא היה רשום כ”עובד עצמאי” בזמן הפגיעה.

 

רישום עובד עצמאי בעקבות שומה

המוסד לביטוח לאומי קבע נוהל פנימי שעל פיו בעקבות כל שומה שמגיעה אליו מרשות המסים וגורמת לפתיחת תיק עצמאי חדש, ייקבע תאריך הרישום לפי יום עריכת השומה ברשות המסים. כאשר עצמאי מקבל את ההודעה על קביעת מעמדו כעובד עצמאי, וחולק על כך, עליו לפנות למוסד לביטוח לאומי לשינוי המעמד.

 

רישום עובדת עצמאית בהיריון

יש חשיבות רבה לעדכן מעמד מבוטחת בהיריון שעונה על הגדרת עובדת עצמאית אך אינה רשומה במוסד לביטוח לאומי. גם העדכון וגם התשלום חייבים להתבצע לפני הלידה ולפני שמירת ההיריון. הדבר נכון גם להורים מאמצים וגם לבן זוג שתובע דמי לידה.

 

בחינת ההכנסה המדווחת

מבוטחים המסווגים כעובדים עצמאיים, חייבים לבדוק אם סכום ההכנסה המדווח למוסד לביטוח לאומי שעל פיו חושבו המקדמות, נמוך מההכנסה הצפויה בפועל לשנת 2013 ולבצע הגדלה במידת הצורך. ניתן לראות את סכום ההכנסה בפנקס המקדמות, או בהודעה בעניין הוראת הקבע. חשיבותה של הגדלת המקדמות היא לאור חסימת השומה, כאשר מבוטח נפגע בעבודה או נפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה (“גמלה חוסמת”), כמפורט בתקנות.

 

תשלום דמי ביטוח בעקבות הגדלת מקדמות

ככל שהדבר רלוונטי, מומלץ להגדיל מקדמות במהלך חודש דצמבר 2013 ולשלם את הפרשי דמי הביטוח לפני 31.12.2013 (לא מומלץ להמתין ליום האחרון של שנת המס). דמי ביטוח המשולמים ללא הודעת חיוב אינם מותרים בניכוי לצרכי מס הכנסה ובדרך כלל מוחזרים לחשבון הבנק של המשלם. נשים בהיריון (או בן הזוג, או הורים מאמצים, כאמור לעיל) חייבות לשלם את דמי הביטוח מיד עם הגדלת המקדמות כיוון שהגמלה עלולה להישלל באופן מלא או באופן חלקי.

 

שינוי עיסוק

מי שמסווג כ”עצמאי שלא עונה להגדרה” ומעוניין להגדיל מקדמות לסכום שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק, חייב למלא טופס דין וחשבון רב שנתי ולהצהיר על התחלת עיסוק כ”עובד עצמאי”, לרבות סכום ההכנסה ומספר שעות העיסוק בממוצע לשבוע, לצורך שינוי הסיווג.

 

שכר דירקטורים לעובד עצמאי

בעקבות חוות דעת משפטית חדשה הוחלט שהחל מהדוח שהוגש עבור שנת 2012 ואילך, הכנסה שמקורה מישיבות דירקטוריון שדווחה במס הכנסה כהכנסה ממקור עצמאי לפי סעיף 2(1) או 2(8) לפקודה, תיכלל בהכנסת המבוטח שדווחה ממקור עצמאי. הסיווג כ”עצמאי” ייבחן בהתאם להגדרת “עובד עצמאי” ובהתחשב בשאר הכנסות המבוטח המדווחות למס הכנסה כהכנסה מעסק או ממשלח יד.

 

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי עם רו”ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו”ח אורנה צח (גלרט) ולמר חיים חיטמן.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support