חרטה מהפקדות שבוצעו לקופת גמל

דודי הרשברג יועץ פנסיוני

חרטה מהפקדות שבוצעו לקופת גמל בעקבות תיקון 3 בשנת 2008

דודי הרשברג יועץ פנסיוני בכיר – חברת רול בע”מ

דוא”ל: dudi@roll-us.co.il

מי האנשים שצריכים לשקול אפשרות לחרטה מהפקדות?

האפשרות להתחרט ולמשוך את ההפקדות שבוצעו משנת 2008 לסעיף 47  בקופות גמל  לא משלמות קצבה הן יכול להיות רלוונטיות לקבוצות עמיתים מאוד מצומצמות:

  • 1. עמית עצמאי שמלאו לו 60 שנה במועד הקובע (31/12/2007) והמשיך לשלם לקופ”ג לתגמולים.
  • 2. עמית עצמאי שמלאו לו 60 שנה במועד הקובע (31/12/2007) ושילם לקופ”ג לא משלמת לקצבה.
  • 3. עמית מוטב של עמית שנפטר והכספים הצבורים בחשבונו של העמית שנפטר הועברו לחשבונו של המוטב בקופ”ג לא משלמת לקצבה.
  • 4. עמית בקופ”ג אישית לפיצויים פטורים שהועבר לרכיב התגמולים בחשבונו של עמית בקופ”ג לא משלמת לקצבה.

רקע

בראשית שנת  2008 עבר ענף קופות הגמל שינוי מהותי: קופות הגמל חדלו לשמש מסלול לחיסכון למטרת הון (משיכה חד פעמי)  והפכו לקופות גמל למטרת קצבה לא משלמת עבור ההפקדות החדשות (כלומר, לא ניתן עוד למשיכה כסכום חד פעמי אלא כקצבה).

משמעות  השינוי הבחנה בין הפקדות שבוצעו עד 31 בדצמבר 2007 (סכום חד פעמי) לבין הפקדות  חדשות שבוצעו החל  1 ינואר 2008 (שאותם ניתן למשוך כקצבה חודשית ע”י עברתם מקופ”ג לא משלמת קצבה לקופ”ג משלמת קצבה).

למי חרטה יכולה להיות רלוונטית?

  • 1. עמית שהפקיד באופן עצמאי לקופ”ג במעמד עצמאי משנת 2008 ולא קיבל הטבות מס עבור הפקדותיו.
  • 2. עמית מעל גיל 60 שהפקיד לקופ”ג במעמד עצמאי וקיבל הטבות וקצבתו החודשית גבוה מאוד.
  • 3. עמיתי מוטב של עמית שנפטר שהעבירו את הקופות הגמל שלו על שמם משנת 2008 ראו בכך הפקדה חדשה לקופ”ג לא משלמת קצבה.
  • 4. בנוסף ניתן למשוך כספים מקופות הגמל עבור הפקדות שבוצעו משנת 2008 שאינן עולות על 80,000 ₪ בסה”כ כהיוון קצבה ולא כמשיכה שלא כדין.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support