חישוב דמי לידה של עובדת עצמאית

לעיתים הכנסת היולדת בחודשים שקדמו ללידה אינה משקפת נאמנה את הכנסתה הרגילה

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

לעיתים הכנסת היולדת בחודשים שקדמו ללידה אינה משקפת נאמנה את הכנסתה הרגילה. במקרים אלה, באפשרות המוסד לביטוח לאומי (להלן – המל”ל), לשנות את הבסיס לחישוב דמי הלידה, בשונה מהחישוב המקובל.

רקע

דמי לידה ליום, הם שכר העבודה הרגיל של המבוטחת, אך לא יותר מהתקרה בחישוב יומי (1,432.5 ש”ח ליום בשנת 2013).

שכר העבודה הרגיל הוא כדלקמן:

לעובדת שכירה – ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח.

לעובדת עצמאית – ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח, לפי רבע השנה המלא שקדם ליום הקובע, מחולק ב-90 (היום הקובע לעניין זה, הוא היום שבו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהיריון).

סעיף 55 לחוק הביטוח הלאומי, מאפשר להתקין תקנות שעל פיהן יחושב שכר העבודה הרגיל במקרים שבהם החישוב לעיל אינו משקף את ההכנסה הרגילה של המבוטחת.

בתקנה 2(א) לתקנות הביטוח הלאומי (אימהות), התשי”ד-1954 נקבע, שאם לרגל ההיריון, הפסיקה מבוטחת את עבודתה לפני היום שבעדו מגיעים לה לראשונה דמי לידה, או לא שולם לה מלוא השכר לפני אותו יום, יחושב שכר העבודה הרגיל לפי שכר עבודתה ברבע השנה שקדם להפסקה כאמור, או למועד שבו לא שולם מלוא השכר (לעניין עובדת עצמאית הכוונה בסעיף לשכר העבודה הרגיל כפי שהוסבר לעיל).

באחרונה פרסם המל”ל באתר האינטרנט שלו, כי גם עובדת עצמאית זכאית לחשב מחדש את הבסיס לדמי הלידה כאשר חלה ירידה בהכנסה בשל ההיריון, בכפוף לאישורים רפואיים מתאימים. כלומר, עובדת עצמאית אמורה להוכיח כי הירידה בהכנסות, היא כתוצאה מבעיה בריאותית הקשורה להיריון, שבאה לידי ביטוי בהכנסה בשומה של השנה שמהווה בסיס לחישוב דמי הלידה (שלושת החודשים יכולים להתפרש על שתי שנות מס).

יצויין כי בשונה מעובדת שכירה, הכנסתה של עובדת עצמאית נבחנת במונחים שנתיים ולא חודשיים.

אי לכך במצב זה, המל”ל יאפשר (ככל שהדבר יטיב עם המבוטחת) לחשב מחדש את הגמלה על בסיס הכנסתה בשנת המס הקודמת, ככל שקיימת כזו.

מיזם הביטוח הלאומי, של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי עם רו”ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו”ח אורנה צח (גלרט), למר חיים חיטמן ולרו”ח (משפטן) ישי חיבה ממשרדנו

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support