חוק מיסוי מקרקעין -ריכוז שינויים בחקיקה ותחולה

תמ”א 38 , פינוי בינוי , מס רכישה ועוד. עו”ד משה כדר ריכז את השינויים הטריים

משה כדר עו”ד (רו”ח)
קובץ Word מצורף

ריכוז הנושאים שעברו לאחרונה בחקיקה ומועד תחולתם

התיקון

נושא התיקון

תחולת התיקון

הערות

תיקון  67

התיקון מתייחס לנושאים הבאים שעניינם הרחבת הפטור במסגרת עסקת פינוי בינוי:

1. הוספת חלופה שלישית לתקרת שווי הפטור.

2. פטור מיוחד למוכר זכות ביחידת מגורים שתמורתה במזומן לרכישת זכות למגורים בבית אבות

1.  מכירות שנעשו מ- 26/12/2010

      (יום הפרסום ברשומות)

2. מכירות שנעשו מ- 1/1/2010

תיקון 68

דחיית יום המכירה בעסקאות נשוא תמ”א 38

מכירות שנעשו מ-18/5/2005 ועד ל- 31/12/2016

חובת הגשת הודעה למנהל בתוך 30 יום מיום ההסכם

תיקון 69

התיקון מתייחס לנושאים הבאים:

1.מיסוי קבוצות רכישה

2.דחיית יום המכירה בעסקאות עם תנאי מתלה – סעיף 19 לחוק

3.חובת הודעה על נאמנות

1. מכירות שנעשו מ-1/1/2011

2. מכירות שנעשו מ-1/1/2011

3. מכירות שנעשו מ-1/1/2011

לעניין מיסוי קבוצות רכישה: התחולה הינה הן למיסוי מקרקעין והן למע”מ, אולם, החיוב במע”מ לא יחול לגבי עסקאות שהן מימוש אופציה  ובלבד שהודעה על האופציה נמסרה למנהל מסמ”ק עד ליום 18/10/2010

הוראת שעה

הוראת השעה מתייחסת לנושאים הבאים:

1. העלאת שיעורי מס רכישה לרוכשי דירה שאינה דירתם היחידה.

2. הגדלת המדרגה הראשונה עליה לא חל מס רכישה לרוכשי דירה יחידה.

3. מתן שני פטורים נוספים על הפטורים הרגילים למוכרי דירת מגורים מזכה.

4. הפחתת שיעורי המס על “השבח הריאלי עד תחילה” ליחיד שימכור קרקע המיועדת לבניית 8 דירות לפחות.

1. רכישות שנעשו מ-21/02/11 ועד 31/12/2012

2. רכישות שנעשו מ-21/02/2011 ועד 31/12/2012

3. מכירות שנעשו מ-1/1/2011 ועד 31/12/2012

4. מכירות שנעשו מ-15/11/2010 ועד 31/12/2011

לעניין סעיף 4  (הפחתת שיעורי המס על השבח הריאלי עד תחילה) – לשר האוצר סמכות להאריך את תקופת הוראת השעה  לשנה נוספת.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support