חוזר הביטוח הלאומי בעניין תשלומי אש”ל חו”ל

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

בתחילת חודש יוני 2014 פרסם המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל) חוזר לגבי אופן הטיפול בקביעת בסיס השכר לתשלום דמי ביטוח  וגמלאות מחליפות שכר לעובדים המועסקים בחו”ל על ידי מעסיקים ישראלים, אשר שכרם כולל תשלומי אש”ל פטורים מדמי ביטוח. זאת כאשר העובד פונה למל”ל בטענה שתשלום האש”ל הוא מסווה לשכר.

רקע כללי

על פי תקנות מס הכנסה רשאי מעסיק ישראלי ששולח עובד לעבוד בחו”ל לנכות את התשלומים ששולמו לעובד לצורך הוצאות האש”ל, מההכנסה החייבת במס של העובד.

לפי חוק הביטוח הלאומי, סכומים אלו שהותרו בניכוי על ידי מס הכנסה ואינם נחשבים כהכנסה בידי עובד לא יובאו בחשבון לצורך חישוב גמלאות מחליפות שכר ולצורך חישוב דמי ביטוח.

פסיקות בנושא אש”ל חו”ל

בפסקי הדין גריידי במס הכנסה (שנת 2011), ודביר וירום בביטוח לאומי (2011-2012) נקבע כי הוצאות האש”ל אינם כאלו ויש לראותם כחלק מהשכר החייב במס הכנסה מחד ומזכה בגמלאות מאידך (ראה בהרחבה העובדות והניתוח במבזק מס מספר 475 מיום 29.11.2012).

 

עיקרי הוראות החוזר

ככלל, תשלומי אש”ל בהתאם לפקודה ולתקנות מס הכנסה אינם שכר ולא יזכו בגמלה.

יש מצבים שבהם מבוטח טוען כי בניגוד למוצג ולמדווח בידי המעביד, הרי האש”ל אצלו הוא חלק משכר העבודה, ובשל כך הוא דורש להכלילו בבסיס ההכנסה לצורך קביעת גמלה. במקרה זה, יבקש ממנו פקיד הביטוח הלאומי תצהיר מפורט על כך, לרבות הודעתו/ הודאתו כי אש”ל זה מהווה הכנסה חייבת לפי סעיף 2(2) לפקודה והכל בצירוף תיעוד תומך.

תבוצע ביקורת ניכויים למעביד לבחינת אמיתות ההצהרה והשוואה למועסקים דומים אחרים.

תבוצע החלפת מידע עם פקיד השומה הרלוונטי.

תיקבע החלטה מקצועית אם להיעתר לבקשה בהתאם לתצהיר ולהגדיל את הבסיס לגמלאות, אם לאו.

ככל שהוגדל הבסיס לגמלאות, יחוייב המעביד על פי סעיף 369 לחוק (שיפוי), וכן יידרש לשלם למל”ל את הפרשי דמי הביטוח.

עד לקבלת החלטה סופית בנושא הבסיס לתשלום הגמלה, ישולמו הגמלאות לפי הבסיס שממנו חושבו דמי הביטוח.

יצויין כי אף שהחוזר מתאר במפורש פעולה רק בעקבות פניית עובד כאמור, הרי שיש להניח כי בביקורת ניכויים שוטפת שמבצע המל”ל אצל מעסיקים רלוונטיים, תיבחן גם סוגיית אש”ל חו”ל – אם הוא אכן אש”ל או שמא הוא שכר מוסווה החייב בדמי ביטוח.

 

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי בע”מ עם רו”ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור. נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support