חברה מחלקת דיבידנד לבעל המניות בסך מיליון ש”ח בשנת 2013. האם יש לנכות מס במקור בשיעור 30% או 32% כולל מס ייסף?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

חברה מחלקת דיבידנד לבעל המניות בסך מיליון ש”ח בשנת 2013. האם יש לנכות מס במקור בשיעור 30% או 32% כולל מס ייסף? מה הסעיף הרלוונטי בחוק?

 

תשובה:

תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס”ו- 2005 קובעות כי:

א)   חבר-בני-אדם תושב ישראל המשלם ליחיד תושב ישראל דיבידנד על מניות, ינכה ממנו מס בשיעורים אלה לפי הענין:

(1)  שולם הדיבידנד ליחיד שהיה בעל מניות מהותי באותו חבר-בני-אדם במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לתשלום –  30%(2) [עד יום 1.1.12 נאמר: 25%];

(2)  שולם הדיבידנד ליחיד שאינו כמפורט בפסקה (1) – 25%(2) [עד יום 1.1.12 נאמר: 20%];

(3)    שולם דיבידנד שנקבע לגביו שיעור מס מוגבל לפי כל דין, למעט השיעור שנקבע לפי סעיף 125ב לפקודה – לפי השיעור שנקבע.
לפיכך, יש לנכות מס בשיעור של 30% או 25% ואין לנכות את ה- 2% הנוספים של מס הייסף.

יתרה מזאת בסעיף 121ב לפקודה הקובע את מס הייסף נקבע כי גם הוראות סעיף 91(ד) לפקודה לעניין מקדמה מרווח הון לא יחול המס הנוסף במועד תשלום המקדמה.
ארצי, חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע”מ.

כל האמור בתשובתנו זו אינו מהווה חוות דעת, מדובר בסקירה בסיסית של הוראות החוק
והפסיקה בהתאם לנתונים הבסיסיים אשר הוצגו בשאלתך.

אין האמור בתשובתנו מכדי להוות ייעוץ משפטי, לצורך חוות דעת בנושא, לצורכי הסתמכות  הינך מוזמן לפנות למשרדנו.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support