ויכוח מתמשך עם עובד שהסתיים באירוע לב, הוכר כפגיעה בעבודה

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

רקע חוקתי (סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי)
“תאונת עבודה” – “תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו”.

הסוגיה
האם ויכוח, אשר כשלעצמו יכול להיות “אירוע חריג”, חדל להיות כזה רק מהטעם שאירועים כדוגמתו התרחשו בעבר, אפילו בתדירות של אחת לכמה שבועות.
ולעניין פגיעה בעבודה:
רק אם האירוע מוגדר כחריג ייבחן הקשר הסיבתי בין האירוע לבין אוטם שריר הלב שאירע בסמוך לאירוע. לאחר שייקבע שיש קשר סיבתי כאמור, ייבחן אם לאירוע בעבודה השפעה רבה יותר מגורמים אישיים שיש לנפגע.

תמצית עובדתית

המבוטח עבד במחלקת הבשר במטבח של בית החולים הדסה, והיה אחראי על הקצביה ועל הזנת כ-3,000 עובדים ואורחים מדי יום.

למבוטח הוצמד במשך 7 שנים שקדמו לאירוע עובד כפיף בשם ג’לאל (להלן: “ג’לאל”) במטרה לסייע לו.

בין המבוטח וג’לאל התקיימו ויכוחים חוזרים ונשנים לאורך השנים, חלקם סוערים, והייתה מתיחות קבועה. חמש שנים קודם לכן, בעקבות ויכוח, זרק ג’לאל מגש על המבוטח ואירוע זה הוכר כפגיעה בעבודה.

המבוטח הגיע לטיפול רפואי ביום 9.1.2013 לאחר שחש בליבו בעקבות ויכוח עם ג’לאל ועוד קודם לכן התלונן על קשיים בריאותיים.

ביום 17.1.2013, התפתח ויכוח סוער במיוחד, לטענת המבוטח, בינו לבין ג’לאל על רקע התנהלותו, והעובדים נאספו סביב. המבוטח החל לצעוק על ג’לאל ולרעוד.
בהמשך חש ברע ופנה לקבלת טיפול רפואי בשל אירוע לב שלקה בו. רק לאחר אירוע זה חדל ג’לאל לעבוד עם המבוטח.

המוסד לביטוח לאומי ובית הדין האזורי דחו את תביעתו של המבוטח לפגיעה בעבודה. בית הדין האזורי קבע כי על פי העדויות הייתה מתיחות קבועה עם ג’לאל והיו ויכוחים חוזרים ונשנים.

בית הדין לא שוכנע כי אירוע הלב היה אירוע חריג, לאור הוויכוחים המתמשכים והמריבות שהיו בין המבוטח לבין ג’לאל.

בית הדין האזורי מזכיר את הלכת גוטדינר, שם נפסק כי “ככלל, מתח מתמשך בעבודה, אפילו משתרע הוא על פני ימים או שבועות, אינו עולה כדי “אירוע חריג”, אם כי יכול ו “אירוע חריג” יוכר גם על רקע של מתח מתמשך, מקום בו בסמוך לפני האירוע נוצר “שיא” או “עליית מדרגה” חריגים באותו מתח מתמשך, והם שייחשבו כ”אירוע החריג” [עב”ל (ארצי) 27356-04-13 דב גוטדינר – המוסד לביטוח לאומי, 10.04.2014].

לטענת בית הדין האזורי הפסיקה אינה מחילה על אירוע לבבי את הלכת המיקרוטראומה, ולכן המתח המתמשך בעבודה אינו מהווה בסיס להכרה במצב הרפואי כנובע מפגיעה בעבודה.

דיון והחלטה בבית הדין הארצי לעבודה
בית הדין הארצי קיבל את ערעורו של המבוטח מהטעמים הבאים:

על מנת שאוטם שריר הלב יוכר כתאונת עבודה יש להוכיח התרחשות של “אירוע חריג” שיתבטא בדחק נפשי בלתי רגיל, או “מאמץ מיוחד” בסמוך לפני קרות האוטם ויוגדר בזמן ובמקום.

הוויכוח נסב על חריגותו של האירוע. בית הדין הארצי קובע כי האירוע לא היה “אירוע חריג” בעוצמתו לעומת הוויכוחים הרבים שהיו בעבר, אך עדיין מדובר ב “אירוע חריג”.

לדעת בית הדין הארצי ויכוח אינו חדל להיות “אירוע חריג” רק מהטעם שאירועים כדוגמתו התרחשו מעת לעת בעבר. העובדה כי המבוטח וג’לאל התווכחו בתדירות, אפילו גבוהה של אחת לכמה שבועות, לא הופכת את הוויכוחים הללו ל “מתח מתמשך”.

בית הדין מזכיר את פסק הדין בעניין ניב יוסף: “…אירוע חריג בעבודה אין משמעו בהכרח אירוע חד-פעמי… או אפילו אחת לכמה שבועות, יכול ולא יהיו שגרתיים לעבודה – והכל מותנה בעוצמתם ובתדירותם ובהתייחס לנפגע הספציפי שבו מדובר…”.
בית הדין גם מזכיר את עניין בנרויה – שם קבע בית הדין בדעת רוב כי ויכוח טלפוני שאליו נקלע מנהל סניף בנק עם לקוח ואשר גלש לקללות ואיומים עלה כדי “אירוע חריג”, הגם שבתקופת עבודתו כמנהל הסניף (כשנתיים וחצי) הוא חווה פעמים רבות וויכוחים ואיומים מצד לקוחותיו.

כיוון שהאירוע הוכר כ “אירוע חריג” עניינו של המבוטח הוחזר לבית הדין האזורי למינוי מומחה-יועץ רפואי לצורך בחינת הקשר הסיבתי שבין האירוע (החריג) לבין הליקוי בליבו של המבוטח בסמוך לאירוע.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support