הקלה משמעותית בתשלום ובדיווח למטופלים סיעודיים המעסיקים עובדים זרים, החל מינואר 2014

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

רקע

עובד זר שמטפל במטופל סיעודי נחשב עובד שכיר. המעסיק חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי בעבורו כדלהלן:

השכר המשולם על ידי החברה ממומן על ידי גמלת הסיעוד מהמוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל), לפי מספר השעות שמגיעות למטופל הסיעודי. במקרים רבים גם המטופל עצמו משלם לעובד הזר ישירות תוספת בעבור שעות עבודה נוספות.

על השכר שמשולם לעובד הזר על ידי החברה חייבת החברה בדיווח ובתשלום דמי ביטוח לאומי.

השלמת השכר המשולמת על ידי המטופל הסיעודי עצמו חייבת בדיווח ובתשלום דמי ביטוח לאומי במסגרת העסקת עובדים במשק-בית, על פי שיעורי דמי הביטוח הלאומי החלים על עובדים במשק בית (2% בעד עובד תושב חוץ).

החידוש מינואר 2014 ואילך

המל”ל החליט להקל על חלק ניכר מהמטופלים. החל מהדיווח בעד חודש ינואר 2014 ואילך, המעסיקים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בעד עובד סיעודי תושב חוץ אם וככל שהתקיימו כל התנאים הבאים:

המעסיק פתח תיק מעסיק במשק הבית במל”ל בעבור העסקת עובד זר (גם אם בפועל הוא פטור על פי כללים אלה מדיווח ומתשלום). (אפשר לפתוח את התיק באמצעות אתר האינטרנט של המל”ל).

השכר המשולם על ידי המעסיק (מעל השכר המשולם על ידי חברת הסיעוד) אינו עולה על 3,000 ש”ח לחודש. אם השלמת השכר המשולמת על ידי המעסיק עולה על 3,000 ש”ח לחודש, או שההעסקה אינה דרך חברת כוח אדם, המעסיק חייב לדווח למל”ל ולשלם דמי ביטוח לאומי על כל השכר שהוא משלם לעובד.

המעסיק משלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון העובד הזר, או בהמחאה לפקודת העובד הזר. לא במזומן ולא בהמחאה לטובת מישהו אחר !!

זכאות לגמלאות

במקרים שבהם יגיש העובד תביעה לגמלה מחליפת שכר כגון: דמי לידה או דמי פגיעה בעבודה, והמעסיק היה פטור מדיווח ומתשלום כאמור, יתבקשו המעסיק והעובד הזר להמציא הוכחות על תשלום השכר, כגון: תדפיס חשבון שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות, או בהעברה בנקאית. מסמכים אלה דרושים לקביעת בסיס ההכנסה לחישוב הגמלה.

למען הסר ספק נזכיר כי כל האמור אינו חל על עובד ישראלי. כמו כן נזכיר כי בגין עובד זר כאמור חל תשלום דמי ביטוח לאומי בלבד ולא דמי ביטוח בריאות.

 

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי בע”מ עם רו”ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

נכתב ע”י רו”ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support