הפחתת שיעור המע”מ ל – 16%

על פי הודעת רשות המיסים מיום 30.12.09, מליאת הכנסת אישרה את הצעת שר האוצר להפחית, כהוראת שעה, החל מה- 1 בינואר 2010 ועד 31 בדצמבר 2010 את שיעור המע”מ מ- 16.5% ל- 16%. החל מה – 1 בינואר 2011 ירד שיעור המע”מ ל- 15.5%. כמו כן, בהתאם להחלטת הכנסת, על המוסדות הכספיים יוטל גם כן מס שכר ורווח בשיעור של 16% (במקום 16.5%). יובהר כי אין כל שינוי בשיעור מס השכר המוטל עת מלכ”רים.

מערכת האתר

עסקאות טובין – נכסים (למעט נדל”ן), לרבות נכסים בלתי מוחשיים

מועד החיוב הוא בעת מסירת הטובין. מכאן עולה כי טובין שנמסרו פיזית ו/או הועמדו לרשות הקונה עד ליום 31/12/2009 יחול עליהם מע”מ בשיעור 16.5%, אף אם החשבונית יצאה בפועל לאחר תאריך 1/1/2010.

לעומת זאת, מי ששילם את מלוא התמורה, טרם קבלת המוצר/נכס, החבות תיקבע בהתאם למועד המסירה, בהתעלם מעובדת התשלום מראש, שכן הדגש הוא לגבי מועד המסירה.

סעיף זה רלוונטי למוצרי הטובין השונים, כגון : מוצרי חשמל, מוצרי צריכה אחרים, רהיטים, רכבים מכל הסוגים, מכונות וציוד.

עסקאות שירות – נותני שירותים

ככלל מועד החיוב בעסקת שירות חל עם סיום/גמר מתן השירות. מכאן עולה כי שירות שניתן ביום 1/1/2010 ואילך (אף אם הוזמן לפני מועד זה, למשל הזמנת קייטרינג לחתונה) יחויב בשיעור מע”מ החדש 16%, אך שירות שנסתיים לפני 1/1/2010 יחויב במע”מ בשיעור 16.5%.

ככל שמדובר בשירות הניתן בחלקים (שרותי מים, חשמל, טלפון, ניקיון, דמי ניהול בית וכו’) הרי ששיעור המע”מ של 16.5% יחול בגין מרכיבי השירות שניתנו לפני 1/1/2010, ושיעור המע”מ החדש יחול לגבי מרכיבי השירות שניתנו לאחר 1/1/2010, בהתאמה.

לגבי נותני שירותים החבים במע”מ על בסיס מזומן (תקנה 7 לתקנות מע”מ ובעיקר בעלי מקצועות חופשיים- רו”ח, עו”ד, מהנדס וכו’, לרבות עסקאות אשראי) – הרי שככל שהתשלום בגין השירות הינו לפני 1/1/2010 יחול מע”מ בשיעור 16.5%, וככל שהתשלום הינו לאחר מועד 1/1/2010 יחול מע”מ בשיעור 16%.

מכאן עולה, שככל שניתנים שירותי ריטיינר שוטפים, כי אז בגין השירות שעליו שולם עד 1/1/2010 יחול מע”מ 16.5% ולאחר מועד זה יחול מע”מ בשיעור 16%.

יבוא טובין (לרבות נכסים בלתי מוחשיים)

מועד החיוב בגין עסקאות יבוא הינו בעת שחרור הטובין מרשויות המכס. לפיכך על טובין שישוחררו מרשויות המכס לאחר 1/1/2010 יחול מע”מ בשיעור של 16%.

עסקאות מקרקעין ועבודות בנייה לרבות רכישת נדל”ן

בעסקאות נדל”ן חל החיוב במועד העמדת המקרקעין לרשות הקונה או רישומם לטובת הקונה, או מועד התשלום, כמוקדם מבין השלושה.

לפיכך כל מי שרכש דירה או משרד, ורשאי כבר לאכלס הנכס עוד לפני 1/1/2010 יחול מע”מ בגין כל מחיר העסקה בשיעור של 16.5%. בגין תשלומים ששולמו בפועל ע”י הקונה לפני המועד  1/1/2010 יחול מע”מ בשיעור של 16.5%, על יתר התשלומים שלאחר 1/1/2010 יחול מע”מ בשיעור 16%.

בעבודות בנייה (קבלן מבצע – ביוב, חפירה, מיזוג אויר וכדו’) מועד החיוב במע”מ הינו בסיום העבודה או העמדת המקרקעין, נשוא העבודה, לרשות הקונה. ושוב, ככל שהמקרקעין ימסרו לקונה או לרשותו לפני 1/1/2010 יחול על העבודה מע”מ בשיעור 16.5% ואילו עבודות שיסתיימו לאחר מועד זה יחויבו בשיעור מע”מ של 16%.

תשלומים ע”ח עבודות בנייה שטרם נסתיימה עד ליום 1/1/2010 יחויבו בשיעור מע”מ של 16.5%.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support