הכנסות ממערכת להפקת חשמל באמצעות אנרגיית השמש

אילו הטבות במיסוי יקבלו מפיקי חשמל בייצור עצמי- אבי בן שמעון, רו”ח

אבי בן שמעון,רו”ח

הכנסות ממערכת להפקת חשמל באמצעות אנרגיית השמש

במסגרת רפורמת “המיסוי הירוק” מתוכננות הטבות במס הנוגעות ליצרני חשמל באמצעות אנרגיית השמש, אולם אלה טרם הבשילו לכדי חקיקה.

נכון להיום, פרט לתיקון תקנות מס הכנסה (הפחת), 1941 שבמסגרתן נקבע פחת מואץ בשיעור של 25% למתקני ייצור חשמל ולמתקני חימום מים באמצעות אנרגיית השמש, לא פורסמה חקיקה בעניין.
עם זאת, מפרסומי רשות המסים עולה מתווה המיסוי כדלקמן:

מס הכנסה

הכנסות עד 18,000 ₪ לשנה ממכירת חשמל לחברת חשמל, שהופק ממתקן בהספק עד 4 קילו ואט,   תהיינה פטורות ממס ללא אפשרות לניכוי הוצאות.

הכנסות מעל 18,000 ₪ לשנה ממכירת חשמל לחברת חשמל, שהופק ממתקן בהספק עד 4 קילו ואט, יוקטן הפטור ממס בהפרש שבין ההכנסה לבין 18,000 ש”ח והמס שיחול עליה הינו מס שולי המתחיל במדרגת מס של 30% (כמו שכ”ד למגורים).

דוגמא:  הכנסה בשנת המס 23,000 ש”ח. במקרה זה סך של 10,000 ש”ח (כפל ההפרש מעל תקרת הפטור) יהיה חייב בשיעור מס שולי המתחיל במדרגת מס של 30% ואילו הסך 13,000 ש”ח יהיה פטור.

ההטבה כאמור תינתן למשק בית שאצלו ההכנסה ממכירת חשמל אינה מהווה הכנסה מעסק או משלח יד.

כאשר ההכנסה עולה על 18,000 ₪ ניתן לבחור בין שתי החלופות הבאות:

1. מסלול מיסוי אלטרנטיבי- תשלום מס סופי בשיעור של 10% ללא מגבלת תיקרה וללא אפשרות לניכוי הוצאות בתנאי שחברת החשמל ניכתה את המס במקור ובתנאי שאין מדובר בהכנסה מעסק או משלח יד .

2. לחילופין קיימת הזכות לבקש ולשלם על ההכנסה מס שולי (המתחיל במדרגת מס של 30%) וזאת לאחר ניכוין של ההוצאות הקשורות ובכללן פחת מואץ בשיעור של 25% לשנה (הטבת הפחת המואץ תוענק למתקן במידה והופעל בתקופה שמיום 1.1.09 ועד לתום שנת המס 2013).

יש לשים לב לכך שאם ייווצר הפסד מהמתקן כתוצאה מהפחת המואץ, ניתן יהיה לקזז הפסד זה מול הכנסות עתידיות מהמתקן בלבד, שכן מקור ההכנסה הינו פסיבי.

מס ערך מוסף

יראו במכר חשמל לחברת חשמל בבחינת עסקה של מכירת טובין החייבת במע”מ. הרישום לפי חוק מע”מ של צרכני חברת החשמל, אשר מוכרים חשמל המופק באמצעות מתקנים לחברת החשמל יקבע לפי מחזור העסקאות הצפוי הנובע מגודל המתקן והספק הקילו ואט שהמתקן מסוגל להפיק.

אם מחזור העסקאות אינו עולה על תקרת הפטור הקבועה בחוק מע”מ, בעל המתקן יירשם  כ-“עוסק פטור”.

אם מחזור העסקאות עולה על תקרת הפטור הקבועה בחוק מע”מ, בעל המתקן יירשם כ-“עוסק מורשה”.

אם בעל המתקן רשום בעת רכישת המתקן כעוסק מורשה בשל פעילות עסקית אחרת הרי שמעמדו לא ישתנה והוא יהיה חייב בדיווח ובתשלום המס גם על הכנסותיו מהמתקן. כמובן שבמקרה זה יוכל לקבל החזר על מס התשומות ששילם בעת רכישת המתקן.

ההחלטה האם לפתוח לעוסק תיק “עוסק פטור” או “עוסק מורשה” נתונה לשיקול דעתו של המנהל בלבד.

ביטוח לאומי 

נכון למועד כתיבת סקירה זו טרם פרסם המוסד לביטוח לאומי הוראות כל שהן המתייחסות להכנסות ממכירת חשמל.

הכוונה היא לפטור מדמי ביטוח לאומי ומס בריאות את ההכנסות הפטורות ממס הכנסה או אלו שנוכה מהם במקור מס בשיעור של 10%.

להערכתנו, הכנסה שהיא מעל תקרת הפטור או הכנסה החייבת במס שולי תחויב בביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור של 12%.

הכתוב אינו בבחינת תחליף להוראות החוק ו/או תחליף לייעוץ פרטני. כל העושה בו שימוש ידע שזהו תוכן כללי ולידיעה בלבד, ויש לבחון כל עניין לגופו.

  

אבי בן שמעון, רו”ח

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support