היערכות לקראת סוף שנת המס 2014 טיפים למבוטחים שאינם שכירים

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

הכותבים: רו”ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי עם רו”ח אורנה צח (גלרט)

 

אנו מצויים כשבועיים לפני סוף שנת המס. מבוטחים עצמאיים יכולים כבר לחזות באומדן די מדוייק את ההכנסה החייבת לשנת 2014.

עדכון רישום כעובד עצמאי

מבוטח שעוסק במשלח ידו, שאינו רשום כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי (להלן: המל”ל), והכנסתו ו/או שעות עיסוקו במשלח ידו תואמים את הגדרת עובד עצמאי, חשוב שיעדכן את המעמד במוסד לביטוח לאומי כדי שיהיה מבוטח לגמלאות מחליפות שכר.

הגדלת מקדמות ותשלום דמי ביטוח לפני סוף שנת המס

אם ההכנסה הצפויה גבוהה מההכנסה שממנה חושבו מקדמות הביטוח הלאומי, מומלץ להגדיל את המקדמה לפני תום שנת המס. הבסיס החדש ימשיך גם בשנת 2015. הגדלת המקדמות חשובה גם למקרה של “חסימת השומה” בעת פגיעה בעבודה.

תשלום ההפרש במהלך דצמבר 2014 יזכה בהטבות מס. אין לשלם דמי ביטוח ללא הוראת חיוב כיוון שהם נחשבים תשלום ביתר, הם מוחזרים למשלם ואינם מותרים בניכוי לצרכי מס הכנסה.

התנאים להוכחת הצורך בשינוי בשיעור המקדמה מצויים בתקנות והם בין היתר: שומה לשנת מס קודמת, שינוי מקדמות במס הכנסה ונימוקים משכנעים אחרים (ראה מבזק 348). מייצגים רשאים להגדיל מקדמות באמצעות מערכת ייצוג לקוחות כאשר המבוטח רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי.

הגדלת מקדמות לנשים בהיריון

כאשר מבוטחת בהיריון מקבלת דרישה לתשלום דמי ביטוח, לדוגמה בעת שינוי סוג לעובדת עצמאית, או לאחר הגדלת מקדמות, או בעקבות הפרשי שומה, מומלץ לשלם את הדרישה מיד. זאת כדי שהגמלה לא תישלל בחלקה או במלואה, עקב פיגור בתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 50 לחוק (ראה מבזק 522).

לעניין עצמאיות, חשוב להזכיר כי רק מי שמשלמת דמי ביטוח כעובדת עצמאית לפי ההגדרה בחוק הביטוח הלאומי זכאית לקבל דמי לידה.

מעמד בני זוג בעסק משותף – בעקבות תיקון סעיף 66(ד) לפקודה

בעקבות תיקון סעיף 66(ד) וביטול סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה מיום 1.1.2014, פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר שבו הבהיר את תהליך העבודה ואופן הפעולה מינואר 2014, כאשר פונים בני זוג בעסק משותף (שאינו מאוגד כחברה) ומבקשים לסגור מעמד של “יחס חלוקה”.

בני הזוג שעובדים בעסק המשותף רשאים לדווח מחודש ינואר 2014 בדוח למס הכנסה בחישוב נפרד, בהתקיים כל התנאים כדלקמן:

יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף.

כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו למקור הכנסה משותף זה, והמצויה ביחס ישיר לתרומתו זו.

אם ההכנסה מהעסק המשותף מופקת בבית המגורים – בית המגורים משמש דרך קבע את מקור ההכנסה ואת הפעילות.

להלן מוצגת הטבלה מתוך החוזר האמור:

סגירת יחס החלוקה כאשר אחד מבני הזוג הופך לעובד שכיר אצל בן הזוג השני, אפשרית גם במהלך השנה השוטפת. בעת הגשת תביעה לגמלה יבחן המל”ל את העובדות לאשורן (ראה מבזק 534).פניות לסגירת יחס חלוקה שיגיעו עד תום שנת 2014, יוחלו לגבי שנת 2014 כולה.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support