החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע”ב-2012

מערכת האתר

העלאת המס על הכנסה חייבת של יחיד

החל בשנת 2013 יועלו שיעורי המס על הכנסה חייבת של יחיד כדלקמן:

לשנה

לחודש

שיעור המס

מ

עד

הכנסה במדרגת המס

מס

מס מצטבר

מ

עד

סכום

10%

0

62,400

62,400

6,240

6,240

0

5,200

520

14%

62,401

106,560

44,159

6,182

12,115

5,200

8,880

515

21%

106,561

168,000

61,439

12,902

27,046

8,880

14,000

1,075

31%*

168,001

240,000

71,999

22,320

52,858

14,000

20,000

1,860

34%**

240,001

501,960

261,959

89,066

128,058

20,000

41,830

7,422

48%

501,961

41,830

*   העלאה ב-1%. מס תחילי על הכנסה חייבת אשר אינה מיגיעה אישית בידי מי שטרם מלאו לו 60.

** העלאה ב-1%.

מס על הכנסות גבוהות

החל ביום 1 בינואר 2013 יחיד שהכנסתו החייבת עולה על 800,000 ש”ח יהיה חייב במס נוסף בשיעור 2%.

הכנסה חייבת – כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בפקודת מס הכנסה ובחוק מיסוי מקרקעין, ואולם לעניין מכירת דירת מגורים, רק אם התמורה עולה על 4 מיליון ש”ח והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

המפורסם באתר זה מובא באופן כללי, תמציתי ולתשומת לב. אין להסתמך עליו מבלי לקבל חוות דעת מקצועית נוספת.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support