הזכאות לקצבת זקנה לשוהה בחו”ל – אינה מובטחת

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

הכותבים: רו”ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי עם רו”ח אורנה צח (גלרט)

בגיל 62 יצא מר ישראלי עם רעייתו לארה”ב לגור ליד ילדיו ונכדיו והמשיך לשלם למוסד לביטוח לאומי (להלן: “המל”ל” ) דמי ביטוח כמקובל כמי שאינו עובד ואינו עצמאי. בגיל 67 (עת שהה בחו”ל) שלח למוסד לביטוח לאומי בישראל תביעה לקצבת זקנה. להפתעתו, תביעתו נדחתה בטענה שביום שבו הגיע לגיל הפרישה לא היה תושב ישראל. כל זאת למרות ששילם דמי ביטוח מעל 40 שנה בישראל.
מר ראובני יצא בגיל 68 לאותה מטרה והוא המשיך לקבל את הקצבה לאחר שקיבל אותה בארץ כדין. מקרים אלו ודומיהם מעלים את סוגיית הזכאות לקצבת זקנה למי ששוהה בחו”ל.

תמצית עיקרי החוק

סעיף 240 לחוק הביטוח הלאומי (להלן: החוק) קובע כי התנאי היסודי לזכאות לקצבת זקנה הוא תושבות.

סעיף 324 לחוק קובע לגבי מי שיוצא לחו”ל כי הקצבה תשולם לו בחודש היציאה לחו”ל ובמשך שלושה חודשים העוקבים בלבד.

על אף האמור, הסעיף מקנה למל”ל סמכות לאשר תשלום קצבת זקנה גם מעבר לשלושה חודשים אלה.

מי שנמצא במדינה שעמה ישראל חתומה על אמנה לביטחון סוציאלי שכוללת ענף זקנה (להלן: “אמנה”) פטור מתנאי התושבות.

להלן עקרי ההנחיות שפרסם המל”ל בעניין זה בהתאם לסמכותו, כאמור:

זכות לקבלת קצבת זקנה במדינה שאין עמה אמנה
מי שהחל לקבל קצבת זקנה בארץ כשהוא עדיין תושב ישראל.

מבוטח כאמור, זכאותו לקצבה תהיה ל – 3 חודשים לכל היותר. אולם, מי שעומד בתנאים הבאים יהא זכאי לקצבת הזקנה בחו”ל גם לאחר 3 חודשים:

הוא קיבל את קצבת הזקנה לראשונה בהיותו תושב ישראל.

הוא השלים תקופת אכשרה כנדרש בחוק.

הוא היה בישראל 30 שנה או שהוא היה מבוטח 144 חודשי ביטוח מלאים לפחות בהיותו בישראל, ומתוך התקופה הזאת היה מבוטח 12 חודשים לפני מועד זכאותו לקצבת זקנה, או 12 חודשים בהיותו מקבל קצבת זקנה.

קבלת קצבת זקנה במדינה שיש עמה אמנה
מי ששוהה בחו”ל במדינת אמנה, תשולם לו הקצבה באותה מדינה בהתאם לכללים הקבועים בחוק ובהתאם לכללים שנקבעו באמנה.
מי שקיבל קצבה בארץ – ויצא לחו”ל למדינת אמנה, ימשיך לקבל את הקצבה במדינת האמנה גם אם חדל להיות תושב ישראל.
מי שלא קיבל קצבה בארץ – בהגיע המבוטח לגיל פרישה הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה, גם אם חדל להיות תושב ישראל.
קבלת קצבה בארצות הברית
לפי הסכם ידידות וספנות שנחתם בין מדינת ישראל לארצות הברית (לא אמנה), נקבע שמי שהחל לקבל קצבת זקנה בישראל תשולם לו הקצבה בזמן שהותו בארצות הברית, גם אם בוטלה תושבותו בישראל.

מקבלת קצבת זקנה מכוח היותה עקרת בית
מי שקיבלה קצבת זקנה כעקרת בית ויצאה לחו”ל (כולל מדינת אמנה) – זכאית להמשך תשלום הקצבה בהיותה בחו”ל ל – 3 חודשים בלבד.

בשולי הדברים

טרם היציאה לחו”ל בגיל פרישה או בסמוך לפרישה, מוצע לבדוק את תנאי הזכאות באותה מדינה שבה אמור המבוטח לשהות. ככלל, רצוי לצאת לחו”ל לאחר שהמבוטח החל לקבל קצבה בישראל.

מי שיצא לחו”ל במהלך הגיל שבו קצבת הזקנה תלויה בהכנסותיו, חייב לדווח למל”ל על כל שינוי בהכנסותיו בתקופה שעד גיל הזכאות.

מי שיצא לחו”ל מטעם מעסיק ישראלי והוא או בן זוגו זכאים לקצבה – ייבדק המשך הזכאות לגופו של מקרה.

קבלת הקצבה בחו”ל כרוכה במתן הודעה ומשלוח פרטים למל”ל.

המשך תשלום הקצבה בחו”ל מותנה במשלוח “אישור חיים” חתום על ידי הקונסוליה המקומית / נוטריון מוכר / רשות מקומית / מוסד סוציאלי.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support