הוצאות – פרסום טופס הוצאות מטפלת לאור פס”ד ורד פרי

כזכור, ביום 03.04.08 ניתן בביהמ”ש המחוזי בתל אביב פס”ד ורד פרי (עמ”ה 1213/04) שקבע כי הוצאות ההשגחה על ילדים במעון יום, צהרונים וכיו”ב, שאינן הוצאות העשרה, הינן הוצאות הכרחיות לשם יצור הכנסה וקשורות אליה ולפיכך, יש להתירן כהוצאה מותרת בניכוי.

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

רשות המיסים הגישה ערעור לביהמ”ש העליון בעניין זה ובינתיים התנערה מהשלכות פסה”ד תוך הוצאת הבהרה לפקידי השומה, כי אין להכיר בהוצאות השגחת ילדים עד להכרעתו הסופית של ביהמ”ש העליון.  מהתנהלות הדיונים בערעור בביהמ”ש העליון עד עתה נראה כי אין דעת ביהמ”ש נוחה מעמדת המדינה,  ובדיון בהרכב מורחב של 5 שופטים,  הורה בית המשפט למדינה להודיע לו, האם ניתן להגיע להסדר בסוגיה הנדונה ולהתיר הוצאות ההשגחה על ילדים בדרך של התקנת תקנות.(ראה מבזק מס מס’ 275, מיום 30 באוקטובר 2008).

הנה כי כן, הלחץ הרב שהופעל על הרשות בחלוף הזמן הן מצד ציבור הנישומים והמייצגים והן מעמדת הביניים שהובעה בביהמ”ש העליון כאמור, עשה את שלו, והשבוע פרסמה הרשות את טופס 1304: “הוצאות טיפול בילדים שנדרשו בדו”ח השנתי”, בו מופיעים טבלאות ונתונים שיש למלא בכדי לעמוד על חישובן המדויק של ההוצאות שהוצאו.

בתחתית הטופס מופיעה הערה מודגשת שלשונה כדלהלן: “הנתונים הנ”ל נדרשים לאור פסק דין בעניין ורד פרי וקביעת בית המשפט כי יש להתיר חלק מההוצאות והנם לצרכי מידע בלבד.  אין בדרישת הנתונים כדי להוות הסכמת רשות המיסים להכרה בהוצאות טיפול בילדים”.

נבהיר ראשית כי לא ברורות לנו מטרותיה של רשות המיסים בפרסומו של טופס זה, מדוע להטיל על הציבור משימות נוספות, בדוגמת טופס זה כאשר ממילא אין כוונתה המוצהרת של הרשות הינה שלא להתיר את ההוצאות?  כמו כן הכוונת הטופס לסימון יש או אין תשלום בגין ארוחות, מבלי לדרוש פרוט הינו מכשיל , ואינו שיוויוני

תמהנו,בציניות אמנם, איזה מידע נוסף צריכה הרשות, הרי כבר פרסמה הרשות כי “עלויות” פסק הדין נאמדות בכ – 15 מיליארד ₪ בגין העבר ו – 2.5 מיליארד נוספים לכל שנה, כנראה הדבר מבוסס על מידע המצוי כבר בידיה?!

יש להניח כי פרסום הטופס נועד להוריד מן הרשות מעט מן הלחץ שמופעל עליה מביהמ”ש העליון.

בכל אופן אנו תקווה כי בסופו של יום ישמש הטופס לקיצור טווחים, מיד לאחר שיכריע ביהמ”ש העליון להתרת ההוצאות, כולן או חלקן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו”ח ומשפטן ישי כהן או לישי חיבה רו”ח ומשפטן ממשרדנו.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support