האם רשמת את מס’ הק”מ המופיע בספידומטר?

ביום 31 בדצמבר 2007 פורסמו ברשומות התקנות החדשות בנוגע להוצאות החזקת רכב המוכרות למס. מצורף טופס דווח.

מערכת האתר
קובץ Word מצורף

הוצאות אחזקת רכב – תקנות מ”ה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשס”ח – 2007

ביום 31 בדצמבר 2007 פורסמו ברשומות התקנות החדשות בנוגע להוצאות החזקת רכב המוכרות למס ובנוגע לחיוב עובדים בשווי רכב. תוקף השינויים מיום  1 בינואר 2008.

להלן עיקרי השינויים:

1. אופנועים –

עד לתיקון הותרו בניכוי כל ההוצאות בגין אופנועים וזאת במידה ושימשו בייצור הכנסה. כמו כן לא היה צורך לזקוף בגינם שווי.

בתקנות החדשות תוקנה הגדרת “רכב” ונקבע כי יש לראות באופנוע מסוג L3 (הכוונה לאופנוע שנפח המנוע שלו עולה על 33 כ”ס), כרכב ולפיכך יש לזקוף בגינו שווי בסך של 540 ש”ח לחודש. כמו כן יש לתאם בגינו חלק מההוצאות  כפי שיתואר בהמשך.

2. רכב תפעולי –

במסגרת התיקון נוספה הגדרת “רכב תפעולי” שהינו רכב שהוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי נתקיימו בו אחד מאלה:

  • רכב ביטחון – כהגדרתו בתקנות התעבורה. הכוונה לאמבולנסים, רכבי משטרה וכיבוי אש.
  • רכב שלא הועמד על ידי המעביד לרשות עובד והרכב משמש אך ורק לצורך העסק ואינו יוצא ממקום העסק בתום שעות העבודה. במקום העבודה הכוונה למקום העסק שאינו בבית המגורים.

לגבי רכב תפעולי נקבע כי לא נדרשת בגינו זקיפת שווי וכי כל ההוצאות בגינו יותרו בניכוי.

3. ההכרה בהוצאות רכב שאינו רכב תפעולי ובאופנוע L3

במסגרת התיקון בוטלה למעשה נוסחת ה- 9,900 ק”מ או 25% לפי הגבוה ונקבעה הוראה חדשה.

לגבי רכב הצמוד לעובד

הוצאות בגין רכב צמוד לעובד (שבגינו חייבים לזקוף שווי רכב), יותרו בניכוי במלואן.

יש לשים לב שבעיקרון אצל חברה לא אמור להיות רכב שהוא אינו תפעולי וגם אינו צמוד. במידה וקיים רכב שאינו צמוד לעובד אחד, כלומר מספר עובדים “נהנים” ממנו ולא ניתן לייחס את ההטבה בין העובדים, הרי שמקרה כזה שבו לא נזקף שווי שימוש בגין אותו רכב, כל ההוצאה לא תותר לחברה בניכוי !!.

לגבי רכב  שאינו צמוד – (אצל עצמאים) –

הוצאות רכב של עצמאי, (ברכב שאינו צמוד לעובד שלו), יותרו בניכוי על פי הגבוה מבין השניים:

  • א. 45% מתוך הוצאות החזקת הרכב (ובאופנוע – 25%).
  • ב. סך הוצאות החזקת הרכב, בניכוי שווי רכב מסוג זה אילו היה מוצמד לעובד.

בניכוי שווי הכוונה למעשה ל”אומדן” השימוש הפרטי ברכב.

כאן נציין כי בכל מקרה בו עצמאי מעמיד לרשות עובדיו רכב צמוד, יש לזקוף שווי רכב ולגביהם הוצאות הרכב תותרנה במלואן, כאמור לעיל.

4. שווי רכב –

נקבעה בתקנות העלאה מדורגת בסכומי שווי השימוש ברכב, שהחלה בשנת 2008 ותתפרס על פני השנים 2008-2011. בשנת 2009 יעמוד סכום שווי הרכב החודשי כדלקמן:

קבוצת  מחיר

1

2

3

4

5

6

7

L3

שווי רכב

1,700

1,860

2,630

3,200

4,440

5,720

7,290

540

5.טופס למילוי מד מונה ק”מ

פירוט מס’ הקילומטרים בתחילת השנה ובסופה

שם הנישום _________________

שנת מס__________

מס’ סד’

מספר רישוי

תיאור הרכב

סוג רכב פ/מ

תאריך רכישה (*)

מס’ הק”מ בתחילת השנה או ביום הרכישה

תאריך מכירה (**)

מס’ הק”מ בסוף השנה או ביום המכירה

סה”כ מס’ הק”מ במשך השנה

(עפ”י המונה)

1.

פ/מ

2.

פ/מ

3.

פ/מ

4.

פ/מ

5.

פ/מ

6.

פ/מ

7.

פ/מ

8.

פ/מ

9.

פ/מ

10.

פ/מ

(פ )   פרטי.

(מ)   מסחרי .

(*)    אם הרכב נרכש באמצע שנת המס.

(**)   אם הרכב נמכר באמצע שנת המס.

__________________________

_____________________

________________________

שם ממלא הטופס

תפקיד

חתימה וחותמת

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support