האם עצמאי יכול לבצע תאום ביטוח לאומי בין תשלומיו השוטפים כעצמאי לביטוח לאומי לבין ניכוי במקור שמנכים לו מהכנסותיו משכר מרצים?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

לקוח שלי נותן שירותים למכללה , המכללה מבצעת  הפרדה בין שכר מרצים עבור הרצאות שמבצע  ( ניכוי במקור של ביטוח לאומי ) לבין שכר טרחה בגין ניהול קורסים  ללא ניכוי ביטוח לאומי, יש לציין כי בגין שתי הפעילויות מפיק חשבוניות בנפרד, השאלות הן :

  1. האם המעמד המוגדר כשכר מרצים הינו “פרילנסר” אם כן כי אז אפחית את מקדמות ביטוח לאומי ועדיין יהיה מבוטח בגין הכנסה זו ? מהם שיעורי הניכוי שיורד במעמד זה בהשוואה לעצמאי ? ( האם הוא מרוויח מזה ? ),  והאם אין התחשבנות בסוף שנה בגין הכנסות אלו ?
  2. ניכוי דמי ביטוח לאומי נעשה בגין הכנסתו כולל מע”מ זאת ניתן לראות לפי תלוש השכר שמפיקים עבור כפרילנסר , האם זה נכון או שיש לנכות מסכום לפני מע”מ ? ( מה שנראה יותר הגיוני ) .
  3. בסוף שנה אני מציג למס הכנסה את כל הכנסתו בסעיף הכנסה מעסק ( פרילנסר + עצמאי חשבוניות ) האם אין ברירה ובסוף שנה יש לפנות לביטוח לאומי עם הסבר שנוכה כבר במקור בגין חלק מהכנסתו ( מה שבעבר גרם לי כאב ראש גדול ) או שישנה דרך פשוטה יותר ?
  4. במידה ויש לו הכנסה מפנסיה בנוסף , ידוע לי כי ראשית עצמאי ( לפי מדרגות רגיל )  ואח”כ פנסיה , האם החל משנה  הבאה עלי לדווח לקרן הפנסיה או למעסיק ( פנסיה תקציבית )  על הכנסה נוספת ואז יעשה תיאום ניכוי לפי המדרגה הגבוהה מהפנסיה ? מהו השיעור של ביטוח לאומי שינוכה במעמד פנסיונר לפי המדרגה הגבוהה ?

 

תשובה:

 

מרצה נחשב עובד עפי”צו סווג מבוטחים וקביעת מעבידים{1972}, אף אם לא מתקיימים יחסי עובד -מעביד, ובתנאי שמתקיימים  התנאים בס:6א: הערך הסכם מראש למתן סדר של 7 הרצאות לפחות , לחלופין , אם נערך הסכם  למתן הרצאות לרבע שנה לפחות.היה ונתמלאו התנאים כאמור, ידווח  עפי הכללים הנהוגים לעובד- ניכוי והפרשה עד שעור מופחת ושעור  רגיל{3.5% שעור מופחת, 12% שעור רגיל ,} כמובן המעסיק ישלם את חלקו- 3.85% מופחת ו5.43% בשעור הרגיל

אם הכנסה זו נתקבלה כנגד חשבונית , יש להפחיתה מסה”כ ההכנסות החייבות כעצמאי עי” מתן אשור מהמוסד  המעסיק{ ללא הוצאות}   אין ספק שעלות התשלום כעצמאי היתה עשויה להיות נמוכה בשל ניכוי הוצאות, עם זאת המרצה מבוטח לדוגמה לענין תאונת עבודה, מילואים וכו לפי בסיס גבוה יותר.

הניכוי משכר מרצים ללא מעמ! ויש להסב תשומת לב המכללה!

כאמור עם הגשת הדוח השנתי יש לצרף אשור המכללה למ”לל- עמ, שינכה ההכנסה מסהכ ההכנסות לתשלום דמי בטוח,

אם למבוטח הכנסות מפנסיה  , קובע ס 345ב לחוק הבטוח הלאומי סדר  התשלום

משכורת{כמרצה}, הכנסה כעצמאי , ואחרון חביב – הפנסיה,אם הכנסותיו מיגיעה אישית עולות על  השעור הרגיל  יצהיר על כך למשלם הפנסיה , האחרון ינכה לו השעור הרגיל{11.79%}.

בענין של עובד לפי”צו סווג מבוטחים” טרם נמצא פתרון לקזוז ההכנסה בדוח השנתי, כפי שהבהרתי, יש להגיש אשור למלל עם קבלת השומה ולקזז ההכנסות.

אפשר”למזער” את אי הנעימות,, בתחילת שנת המס- הקטנת מקדמות עי הצגת האשורים מהמכללה.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support