האם על חברה בפירוק לנכות מס במקור מהעברת עודפי מזומן לבעלי המניות שהינם חברות?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

האם חברה בפרוק מרצון המעבירה עודפי מזומן לבעלי המניות שהינם חברות צריכה לנכות מס במקור?

 

תשובה:

 

נוסח הסעיף:

93(ב4)  מפרק שהעביר נכס של חבר-בני-אדם שהוחל בפירוקו לחבר בו, ינכה במועד ההעברה מס בשיעור משוויו של הנכס, כמפורט להלן:

(1)    הועבר הנכס לחבר שהוא חבר-בני-האדם – בשיעור כאמור בסעיף 91(א);

(2)    הועבר נכס לחבר שהיה יחיד בעל מניות מהותי בחבר-בני-האדם במועד שבו הוחל בפירוקו או ביום כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למועד האמור – בשיעור של 25%;

(3)   הועבר נכס ליחיד שלא מתקיים בו האמור בפסקה (2) – בשיעור של 20%;

אלא אם כן אישר פקיד השומה, בכתב, שלא ינוכה מס, או שינוכה פחות מהשיעורים האמורים.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support