האם ניתן לקזז הפסד מניירות ערך מול שבח מקרקעין?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

האם הפסד הון בחברה שנוצר ממכירת ניירות ערך סחירים בשנת 2004 ניתן לקיזוז כנגד מס שבח מקרקעין שנבע לחברה בשנת 2010?

 

תשובה:

 

בהתאם להוראות תחולה לסעיף 92 לפני תיקון מס’ 147 הפסד כאמור לא ניתן לקזז כנגד שבח מקרקעין,

אלא רק כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על20%. (החל משנת המס 2007).

כמפורט להלן :

”  (1)  הוראות סעיף 92 לפקודה, כנוסחו לפני תיקון מס’ 147, יחולו על הפסדים שהיו במכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה בשנות המס 2003 עד 2005, ובלבד שהמס בשלם לא קוזז עד ליום התחילה (1.1.2006) לפי הוראות סעיף 105טו, כנוסחו לפני ביטולו בתיקון מס’ 147, ואולם הפסדים כאמור, שהיו במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה בישראל ושניתן להעבירם לשנים הבאות לפי הוראות הפקודה, ניתן לקזז בשנת המס 2006 רק כנגד רווח במכירת נייר ערך כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, הנסחר בבורסה בישראל, איגרת חוב של מדינת ישראל או יחידה בקרן נאמנות פטורה, והחל בשנת המס 2007 – כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על20%;

כמו כן מנייר העבודה שנשלח על ידך נראה כי חושב הפסד ראלי, בהתאם להוראות סעיף 9 לחוק התאומים הרי שהפסד ראלי מותר ביחס לניירות ערך רק במידה ונמכרו לאחר 1.1.2006. כך שביחס למכירות ב – 2004 יותר הפסד ההון הנומינלי.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support