האם ניתן לזכות בפטור ממס שבח במכירת דירה/בית מגורים שהופעל בו גן ילדים?

בדרך כלל כן, קראו את תשובת מחלקת מיסוי של אליוט.

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מחייב שימוש למטרות מגורים. לדוגמא שימוש למשרד יכול, בתנאים מסוימים, לשלול את הפטור. לעומת זאת שימוש לפעולות חינוך ודת לא יפגע, בתנאים מסוימים, בפטור ממס שבח.

 

תשובה:

 

חוק מסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג – 1963

“דירת מגורים מזכה” – דירת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים לפחות באחת משתי התקופות שלהלן:

(1)   ארבע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב השבח;

(2)   ארבע השנים שקדמו למכירתה;

        לענין הגדרה זו, יראו תקופה שבה לא נעשה בדירה שימוש כלשהו או תקופה שבה שימשה הדירה לפעולות חינוך, לרבות פעוטון, או דת כפי שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כתקופה שבה שימשה הדירה למגורים [ראה התקנה להלן בקובץ זה]; לענין התקופה הקבועה בפסקה (1) – לא תובא בחשבון תקופה שקדמה ליום הקובע, ולענין התקופה הקבועה בפסקה (2) – לא תובא בחשבון תקופה כאמור, אם ביקש זאת המוכר.

קביעת מס שבח מקרקעין (תקופה שבה שימשה דירה לפעולות חינוך או דת), התשנ”ח – 1998

קביעת מס שבח מקרקעין (תקופה שבה שימשה דירה לפעולות חינוך או דת), התשנ”ח-1998(1)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 49(א) לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ”ג-1963, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כדלקמן:

 פעולות חינוך

1.    תקופה שבה שימשה דירה לחינוך שיטתי לעשרה ילדים או יותר, בגן ילדים, בפעוטון, במעון ילדים או בכיתת לימוד, וכן תקופה שבה שימשה לפעילות מועדון נוער, יראו כתקופה שבה שימשה לפעולות חינוך.

 פעולות דת

2.    תקופה שבה שימשה דירה כבית תפילה בלבד, יראו כתקופה שבה שימשה לפעולות דת; לענין זה, “תפילה” – לרבות לימודי דת.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support