האם ניתן להעביר כספים שנצברו בקופת פיצויים מרכזית לפוליסות אישיות על שם העובדים?

כיצד ניתן לעשות זאת? האם צריך לקבל אישור ספציפי של מחלקת קופת גמל ברשות המיסים?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

לחברה יש עודף גדול בקופה כללית לפיצויים. החברה רוצה להעביר מהקופה לפיצויים הנ”ל כספים לפוליסות אישיות של העובדים ואז להפעיל את סעיף 14 לחוק פיצויי פרישה.

א. כיצד ניתן לעשות זאת? האם צריך לקבל אישור ספציפי של מחלקת קופת גמל ברשות המיסים?

ב. לאחר הפעולה המתוארת לעיל יישארו בקופה הכללית סכומים גדולים לחברה אין התחייבות לפיצויים מעבר לסכומים הכלולים בפוליסות האישיות של העובדים. כיצד ניתן למשוך את היתרה של הקופה הכללית לפיצויים? (כמובן בניכוי מס במקור של 40%)

 

תשובה:

למיטב ידעתנו ניתן לפנות לנציבות לצורך קבלת אישור להעברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים לקופה אישית לפיצויים.

לעניין המשיכה של היתרה- סעיף 3(ד) לפקודה קובע כי יש לראות בסכומים ששולמו למעביד מקופת גמל כהכנסה בידי המעביד, למעט תשלום שלא נתבע בעבר כהוצאה ע”פ סעיף 17(5).

 

ראה התייחסות של החב”ק לסעיף –

פרשנות: סעיף 3(ד) לפקודת מס הכנסה

1.1   מעביד זכאי, בתנאים מסוימים, למשוך כספים מקופת-גמל: בין מכספי פיצויים, תגמולים או קצבה ובין מקרן-השתלמות שהיא קופת-גמל.

על-פי סעיף 3(ד) לפקודה, סכומים שמשך מעביד כאמור לרבות ריבית, הפרשי-הצמדה ורווחים אחרים, שמקורם בהפרשות המעביד באותה קופה, יובאו בחשבון בקביעת הכנסתו.

1.2   בעקבות ההלכה שנקבעה בפסקי-הדין “תרו” תעשייה רוקחית בע”מ וכן “הארגז” בע”מ,[1] לפיה יש לראות כהכנסה את זיכוי חשבון המעביד, תוקן סעיף 3(ד) ונקבע, כי יש לראות כסכומים ששולמו למעביד גם סכומים, שהמעביד נהג בהם כאילו נתקבלו מהקופה והופקדו בה מחדש והוא תבע ניכויים לפי סעיף 17(5) לפקודה.

מן האמור משתמע, שזיכוי כשלעצמו, כשאין בצידו תביעת ניכוי על-פי סעיף 17(5), אין לראותו כהכנסה בידי
המעביד
.

עם זאת, על פי הדין, העברה של סכומי כסף מקופת גמל אחת לאחרת או שינו ייעוד של קופת גמל ממטרה פלונית למטרה אלמונית באותה תקופה, מהווים שימוש בכסף בידי המעביד וככאלו חייבים במס, כאילו שולמו למעביד.

2.    ניכוי מס במקור מהכנסה לפי סעיף 3(ד) צו מס-הכנסה (קביעת סכומים ששולמו למעביד מאת קופת-גמל – כהכנסה),
התשמ”א-1981, קובע, כי “סכומים ששולמו למעביד מקופת-גמל” יהיו הכנסה לעניין סעיף 164 לפקודה
.

בהתאם לכך, נקבע בתקנות מס-הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו למעביד מאת קופת-גמל), התשמ”ב-1981, כי קופת-גמל המשלמת סכומים שמקורם בתשלומים לקופה, תנכה מן התשלום מס במקור בשיעור של 40%.

 

על-פי התקנות האמורות אין לפקיד-השומה סמכות להקטין או לשנות את השיעור האמור. בכל מקרה שמתעוררת בו בעיה
בקשר להקטנת שיעור הניכוי במקור או ביטולו – יש לפנות לנציבות.

ארצי, חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע”מ.

כל האמור בתשובתנו זו אינו מהווה חוות דעת, מדובר בסקירה בסיסית של הוראות החוק והפסיקה בהתאם לנתונים הבסיסיים אשר הוצגו בשאלתך.

אין האמור בתשובתנו מכדי להוות ייעוץ משפטי, לצורך חוות דעת בנושא, לצורכי הסתמכותהינך מוזמן לפנות למשרדנו.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support