האם ניתן להכיר בהוצאות מימון לרכישת רכב בשנת 2008 אצל עוסק במעמד עצמאי?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

האם כל הוצאות הריבית על הלוואה לרכישת רכב אצל עצמאי מותרות בניכוי החל בשנת 2008?

 

 

תשובה:

 

עם הקפאתו של חוק התאומים בכלל וסעיף 17 לחוק בפרט הרי שכל הוצאות המימון בגין “רכוש קבוע” המשמש בייצור הכנסה מותרות בניכוי.

לעניין רכב פרטי מסדירות התקנות מכח סעיף 31 את אופן התרת הוצאות הרכב – אולם כפי העולה מנוסח התקנות הן אינן חלות על הוצאות מימון.

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ”ה – 1995

“הוצאות החזקת רכב” – הוצאות ששולמו בשנת המס בשל רישוי הרכב, ביטוח חובה ששולם עליו, ביטוח מקיף שלו, דמי שכירות בעד שימוש בו, רכישת דלק, רכישת שמנים, תיקון הרכב והחזקתו, חניה שאינה במקום העיסוק או סמוך אליו(3), אגרה(4) וכן פחת לפי סעיף 21 לפקודה שהנישום זכאי לו בשנת המס בשל הרכב; לענין זה, “דמי שכירות” – לרבות דמי שימוש כמשמעותם בתקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר), התשמ”ט-1989, המותרים בניכוי לפי תקנות אלה;

מאחר והוצאות המימון כאמור אינן נכללות במפורש במסגרת התקנות הרי שלמעשה “חוזרים” לסעיף 17 לפקודה כאשר מדובר בהוצאות שהן ככל הנראה מעורבות, שכן הרכב משמש בחלקו לצרכים עסקיים ובחלקו לצרכים פרטיים – ובמידה וקיימת אפשרות פיצול נראה כי ע”פ אפשרות זו יש להכיר בהוצאות בחלקן או במלואן לפי העניין.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support