האם ניתן לדרוש כהוצאה עלות בניית מקלט בדירת מגורים להשקעה?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

אדם מחזיק דירת מגורים לצורכי השקעה. בשנת המס יש לו הכנסות משכר דירה. האם הוא יכול לדרוש כהוצאה את עלות בניית הממ”ד/מקלט כהוצאה שתקוזז מההכנסות הנ”ל?

 

תשובה:

 

גם אם ניתן ליתן פרשנות מילולית לעניין הרי שצפויה להתעורר מחלוקת עם פקיד השומה בעניין אופן ושיטת היישום, הריני להפנותך למספר אמירות מתוך חוזר מ”ה 37/93 22.7.93 הוצאות בנקיטת אמצעי זהירות מפני התקפות מהאויר –

סעיף 17(7) לפקודה.

  

              למרות האמור לעיל לא יותרו בניכוי הוצאות בנקיטת אמצעי זהירות

              במבנה שהוא בית מגוריו של הנישום כאשר בו  גם  משרד  עסקו,  או      

              כאשר חלק ממנו משמש להכנסה לפי סעיף 2(6) לפקודה. 

              ניכוי חד פעמי בידי מי שנקט בעצמו                                  

                                                                                 

              הוצאות נקיטת אמצעי הזהירות ינוכו מהכנסתו  של  מי  שנקט  ויצר      

              בעצמו את אמצעי הזהירות, אך לא יותרו  בניכוי  מהכנסתו  של  מי      

              שרכש אמצעים אלו (כגון – אדם שרכש בנין או חלק  ממנו  בו  קיים      

              מקלט).

              ניכוי ההוצאה לפי מקור ההכנסה                                       

                                                                                 

                   ההוצאה תותר בניכוי  מהכנסה  לפי  סעיף  2(1)  לפקודה  או      

                   מהכנסה לפי סעיף 2(6) לפקודה, כאשר ישנה זיקה בין  ההוצאה      

                   לבין ההכנסה כאמור, אך לא תותר בניכוי מהכנסת עבודה – לפי      

                   סעיף 2(2) לפקודה.

מתוך האמור לעי ותחת הנחה שהמשכיר אינו במסלול 10% מס (סעיף 122 לפקודה) או פטור ומשלם מס מלא על הכנסותיו מהשכרה, ניתן לנסות ולהגן על עמדה לפיה תותר ההוצאה בניכוי ע”פ סעיף 17(7) לפקודת מס הכנסה כל עוד ולא יטען כי חלק מהשימוש הינו פרטי (פס”ד גולדברג) הן מבחינת המקום והן מבחינת הזמן.

למותר לציין כי הפסד אשר נוצר מהשכרת דירה ניתן לקיזוז בהתאם להוראות סעיף 28(ח) רק כנגד רווח בשנים הבאות מאותו בניין.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support