האם כל הוצאה של מלאי או רכוש מחייב הנפקת תעודת משלוח?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

האם כל מוצר מלאי או רכוש קבוע שיוצא מגדר מפעל אשר מייצר משקלים, מחוייב בתעודת משלוח? גם אם יוצאת מגדר המפעל משחזה לתיקון?

 

תשובה:

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל”ג – 1973

תעודת משלוח

8.    תעוד פנים שהוא תעודת משלוח ייערך לכל משלוח מן העסק של טובין שהינם מלאי בעסקו של הנישום, לרבות הובלת טובין כאמור שטרם נמכרו, בין ברכבו של הנישום ובין ברכבו של אדם אחר, אלא אם נערכה חשבונית באותו מועד ויכלול –

(1)    שם הנישום, מספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975;

(2)    תאריך המשלוח;

(3)    שם הלקוח ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום – אין חובה לציינו;

(4)    תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין, ולגבי טובין המפורטים בנספח ג’ שבסעיף 36: שם יצרן הטובין, ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

(5)    היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(6)    הכמות;

(7)    חתימת הנישום או אדם מטעמו.

        תעודות משלוח להובלת טובין שטרם נמכרו ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים נפרדת.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support