האם חלה חובת ניכוי במקור בתשלומי עמותה לרואה החשבון שלה עבור דוחות כספיים?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

האם חלה חובת ניכוי במקור בתשלומי עמותה לרואה החשבון שלה עבור דוחות כספיים כשמדובר במלכר שכל המחזור שלו הוא מתרומות של כ-מיליון ש”ח?

האם לעניין פטור מניכוי מס במקור, שכר טרחה של רואה חשבון יהיה שירותים ונכסים או שירותי משרד?

ומה לגבי הנהלת חשבונות, תכנון מס וגם מה לגבי הגשת דוח שנתי?

 

תשובה:

 

הוראות צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), התשכ”ז – 1967 קובעות רשימה סגורה לשירותי משרד ,

שירותי ראיית חשבון לא נכללים ברשימה ולכן הם בתקנות שירותים ונכסים.

לגבי ניהול חשבונות הם נכללים ברשימה.

להלן הרשימה:

“שכר מעניקי שירותי משרד ” – סכומים המשתלמים למקבל על ידי חייב, לרבות החזר הוצאות ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975, בעד תרגום בכתב או בעל פה, כתבנות, ניהול חשבונות, תכנון או תכנות למחשבים או למיכון, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין בתשלומים חד-פעמיים ובין בתשלומים תקופתיים, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת הניכוי לפי תקנות ניכוי ממשכורת.

 

על פי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל”ז – 1977

“(3)  תשלומים שמשלם מוסד ציבורי, אם בכל אחת משלוש שנות המס שקדמו לשנת המס שלפני שנת המס שבה משתלם התשלום, לא עלה מחזור עסקיו על הסכום הנקוב בתוספת ג’ אלא אם כן העסיק בכל אחת משנות המס כאמור, למעלה מ-10 מועסקים.”

הסכום המעודכן לשנת 2010 על פי חוזר ניכויים לשנת 2011 3,100,000 ₪ .

לצורך בדיקת חובת ניכוי מס במקור למלכ”ר לשנת 2011 יש לבדוק האם ממוצע ההכנסות בשנים 2007-2009 עלה הסכום 3,100,000 ₪ במידה וכן יש חובת ניכוי מס במקור.

האמור לעיל מותנה בכך שאין לו למעלה מ- 10 מועסקים.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support